Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-04

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Eniro AB

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i Eniro AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556588-0936 Eniro AB
Instrument aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *

Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2016-11-03

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 23 886 770
- direkt innehavda rösträtter 0
- indirekt innehavda rösträtter 23 792 462
Andel
- aktier 4,84 %
- direkt innehavda rösträtter 0 %
- indirekt innehavda rösträtter 4,83 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,83 % 23 886 770
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade 0,08 % 407 000

TOTALT 4,91 % 24 293 770

Totalt antal rösträtter

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 24 199 462
- andel av rösträtter 4,92 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Peder Zethelius
- telefon 08 409 42 717
- mejlpeder.zethelius@avanza.se

Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1
och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt
dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är
försäkringskunder som via depåfullmakt placerar/omplacerar dessa
aktier samt i de finansiella instrumenten.

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=374051...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.