Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-25

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i GHP Specialty Care AB

Flaggningsmeddelande i GHP Specialty Care AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556757-1103 GHP Specialty Care AB
InstrumentSE0002579912 aktie
Innehavare556675-3603, Johan Fredrik Shering Ian Wachtmeister
 
Före transaktionen
Antal aktier6 485 792
Antal rösträtter6 485 792
 
Transaktionen
Datum2021-10-22
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier7 085 792
 - direkt innehavda rösträtter7 085 792
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier10,1 %
 - direkt innehavda rösträtter10,1 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 110,1 % 7 085 792
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT10,1 % 7 085 792
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagGHP Speciality Care AB
 - antal rösträtter7 085 792
 - andel av rösträtter10,1 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter7 085 792
 - andel av rösträtter10,1 %
 
Kommentar
MJW Invest har efter ökning 600000 st nu 7085292 aktier/röster Johan wachtmeister privat har oförändrat 500 aktier/röster
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision