Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-22

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i Internationella Engelska Skolan i Sverige
Holdings II AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556900-7254 Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB
Instrument Common shares
Innehavare Mountainstream Holding I S.á.r.l.

Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *

Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2018-08-17
Gränsvärde för antal aktier 15 %
Gränsvärde för rösträtter 15 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 7 677 092
- direkt innehavda rösträtter 7 677 092
- indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
- aktier 19,17 %
- direkt innehavda rösträtter 19,17 %
- indirekt innehavda rösträtter 0 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 19,17 % 7 677 092
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT 19,17 % 7 677 092

Totalt antal rösträtter

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 7 677 092
- andel av rösträtter 19,17 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Barbara Bergström
- telefon +15619956866
- mejlbergstrb@bellsouth.net

Kommentar
Anmälan avser en koncernintern flytt av aktier mellan två av Barbara
Bergström helägda dotterbolag, vilket har resulterat i att
Mountainstream Holding I S.à r.l. passerat angiven flaggningsgräns.
Barbara Bergström har inte passerat någon flaggningsgräns genom den
koncerninterna transaktionen.

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=510818...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.