Du är här

2018-07-19

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Net Insight AB

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i Net Insight AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556533-4397 Net Insight AB
Instrument Aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *

Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2018-07-18
Gränsvärde för rösträtter 5 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 19 946 319
- direkt innehavda rösträtter 0
- indirekt innehavda rösträtter 19 946 319
Andel
- aktier 5,1153 %
- direkt innehavda rösträtter 0 %
- indirekt innehavda rösträtter 4,9999 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,9999 % 19 946 319
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade 0,0139 % 55 476

TOTALT 5,0138 % 20 001 795

Totalt antal rösträtter

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 20 001 795
- andel av rösträtter 5,0138 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Joakim Lomell
- telefon 08-40942086
- mejljoakim.lomell@avanza.se

Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1
och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt
dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är
försäkringskunder som via depåfullmakt har avyttrat de aktuella
aktierna.

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=504565...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.