Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-20

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Net Insight AB

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i Net Insight AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556533-4397 Net Insight AB
Instrument Aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *

Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2018-07-19
Gränsvärde för rösträtter 5 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 19 916 304
- direkt innehavda rösträtter 0
- indirekt innehavda rösträtter 19 916 304
Andel
- aktier 5,1076 %
- direkt innehavda rösträtter 0 %
- indirekt innehavda rösträtter 4,9924 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,9924 % 19 916 304
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade 0,0068 % 26 986

TOTALT 4,9992 % 19 943 290

Totalt antal rösträtter

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 19 943 290
- andel av rösträtter 4,9992 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Joakim Lomell
- telefon 08-40942086
- mejljoakim.lomell@avanza.se

Kommentar
Flaggning sker för passerat tröskelvärde beträffande det aggregerade
innehavet. Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§
första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§
första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det
är försäkringskunder som via depåfullmakt avyttrat de aktuella
värdepapprena.

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=504768...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.