Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Obducat Aktiebolag

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i Obducat Aktiebolag
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556378-5632 Obducat Aktiebolag
Instrument SE0000514705 Aktier
Innehavare Nordnet AB (publ)

Före transaktionen
Antal aktier 9 343 370
Antal rösträtter 9 343 370

Transaktionen
Skäl för flaggning Nyemission
Datum 2020-02-13
Gränsvärde för antal aktier 10 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 11 879 760
- direkt innehavda rösträtter 0
- indirekt innehavda rösträtter 11 879 760
Andel
- aktier 11,28 %
- direkt innehavda rösträtter 0 %
- indirekt innehavda rösträtter 8,68 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 8,68 % 11 879 760
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT 8,68 % 11 879 760

Totalt antal rösträtter

Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
- bolag Nordnet Pensionsförsäkring AB
- antal rösträtter 11 875 260
- andel av rösträtter 8,68 %
- bolag Nordnet Livsforsikring AS
- antal rösträtter 4 500
- andel av rösträtter 0 %

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 11 879 760
- andel av rösträtter 8,68 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Niklas Matses
- telefon +46733854156
- mejlniklas.matses@nordnet.se

Kommentar
Nordnet AB (publ) genom Nordnet Pensionsförsäkring AB och Nordnet
Livsforsikring AS har överskridit tröskelvärdet 10% av antalet
utestående aktier till följd av nyemission. Nordnet har utgått från
det senaste offentliggjorda antalet utestående aktier och röster

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/0C3D102EADFF41C5

Författare Cision News