Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-01

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Xvivo Perfusion Aktiebolag

Flaggningsmeddelande i Xvivo Perfusion Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556561-0424 Xvivo Perfusion Aktiebolag
InstrumentSE0004840718 AK
InnehavareBure Equity AB
 
Före transaktionen
Antal aktier4 322 504
Antal rösträtter4 322 504
 
Transaktionen
Datum2021-10-28
Gränsvärde för antal aktier15 %
Gränsvärde för rösträtter15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 367 504
 - direkt innehavda rösträtter4 367 504
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier14,8 %
 - direkt innehavda rösträtter14,8 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 114,8 % 4 367 504
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT14,8 % 4 367 504
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter4 367 504
 - andel av rösträtter14,8 %
 
Kommentar
Xvivo Perfusion genomförde en riktad nyemission den 28 oktober 2021. Bure förvärvade 45 000 aktier. Bures ägarandel uppgår till 14,8 procent efter transaktionen.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision