Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-14

Finepart: Beslut om företrädesemission av aktier för ökad satsning på den amerikanska marknaden

Styrelsen för Finepart Sweden AB ("Finepart") har beslutat att
genomföra en företrädesemission av aktier, villkorat av godkännande
på extra bolagsstämma, vilket kan tillföra bolaget högst 10,1 MSEK
före emissionskostnader. Även allmänheten ges möjlighet att delta i
företrädesemissionen.

Motiv för emission Finepart har under det senaste året erfarit ett
stigande intresse från marknaden avseende Bolagets maskiner för
komponenttillverkning med hög precision. Bolaget har därtill ökat
försäljningsinsatserna samt tecknat agentavtal för ett flertal
marknader, vilket har resulterat i en betydande ökning av antalet
kundförfrågningar. Flera förfrågningar kommer från större amerikanska
teknikorienterade företag vilket har medfört ett behov av att kunna
demonstrera bolagets maskiner på plats i USA. Bolaget har inlett en
process för att etablera ett democenter i USA men bedömer att det
kommer krävas mer kapital för att nå i mål med etableringen. Att ett
democenter etableras i USA bedöms som absolut nödvändigt för att
kunna nå ett kommersiellt genombrott på den amerikanska marknaden.
Bolaget avser att etablera ett democenter i Silicon Valley i nära
anslutning till bolagets försäljningsagent i regionen. Bolaget kommer
där att installera ett komplett maskinsystem samt utbilda dedikerad
personal för att kunna demonstrera maskinen och utföra
provskärningar.

Företrädesemissionens erbjudande i sammandrag:
Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag är den 11 oktober
2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla
teckningsrätter är den 9 oktober 2018 och första dag exklusive rätt
att erhålla teckningsrätter är den 10 oktober 2018. För varje
befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt och innehav av två (2)
teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

? Teckningsperiod: 15 - 30 oktober 2018.
? Teckningskurs: 2,80 SEK per aktie.
? Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 589 500 aktier
motsvarande högst 10 050 600 SEK. Bolaget uppskattar
emissionskostnaderna för företrädesemissionen till cirka 0,7 MSEK
vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 9,4 MSEK efter avdrag för
dessa kostnader.

? Antal aktier innan emissionen: 7 179 000 aktier.
? Värdering (pre-money): Cirka 20,1 MSEK baserat på teckningskursen
2,80 SEK.

? Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att
ske på Spotlight Stock Market under perioden 15 oktober - 26 oktober
2018.

? Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske
på Spotlight Stock Market från och med den 15 oktober 2018 fram till
dess att Bolagsverket har registrerat emissionen, vilket beräknas ske
i slutet av november 2018.

? Aktiens ISIN-kod: SE0009189442
? Marknadsplats: Fineparts aktie är noterad på Spotlight Stock Market
under tickern FINE

Övrig information om företrädesemissionen
- Teckningskursen i företrädesemissionen utgör en rabatt på cirka 34
procent mot den volymvägda genomsnittskursen för perioden 30 augusti

- 12 september 2018.
- VD Lars Brodal samt styrelseordförande Per Danielsson och
styrelseledamoten Mats Lundin har meddelat att de avser att teckna
sina andelar av emissionen fullt ut. Även försäljningschefen Jenny
Ståhlbom och nya ledamoten Kjell Olovsson har meddelat att de avser
delta i emissionen.

- För aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen uppstår en
utspädningseffekt om totalt 33 procent. Fullständiga villkor och
anvisningar, memorandum, informationsfolder och anmälningssedel
kommer att offentliggöras på Fineparts (www.finepart.com) och
Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor senast
i samband med att teckningstiden i den planerade företrädesemissionen
inleds.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Lars Brodal, VD
Finepart Sweden AB Telefon: 0708-911 303 E-post:
lars.brodal@finepart.com

Om Finepart Sweden AB Finepart är ett innovativt och teknikorienterat
företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning
med hög precision. Bolagets teknologi baseras på
vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck,
cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar
som slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i
Bollebygd.

Denna information är sådan information som Finepart Sweden AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 september 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/finepart/r/beslut-om-foretradesemission-av-akt...
http://mb.cision.com/Main/14989/2617824/908883.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.