Du är här

2017-05-31

Finepart: Delårsrapport 1

Januari - mars 2017, Kvartal 1

· Rörelsens intäkter uppgick till 885 tkr(218).
· Rörelsens kostnader uppgick till -2466 tkr(-1424).
· Rörelseresultatet uppgick till -1651 tkr(-1278) före skatt.
· Vid utgången av perioden uppgick räntebärande skulder till 3888
tkr(4731).

· Vinst per aktie efter skatt uppgick till -0,28 kr(-0,17).
Orderingång och orderstock under kvartalet

Bolaget har tagit order under kvartalet på ett sammantaget värde av
c:a 300 tkr(200). Orderstocken är c:a 3,1 mkr(0) vid utgången av
kvartalet.

Kommentarer till bolagets resultat och finansiella ställning

Ökningen av omsättningen jmf med utgången av kvartal 1 2016, är
hänförlig till att bolaget levererat tillbehör och reservdelar till
maskinkunden Dohner, samt levererat en Finespinmaskin till Tyskland.

Ökningen av bolagets kostnader jmf 2016 är hänförliga till ökad
marknadssatsning, genom bl.a. ny säljresurs i Schweiz, Italien och
Österrike. Ökade kostnader består också av inköp för råvaror till
leveranser enligt ovan.

Bolaget har haft kostnader(c:a 150 tkr) av engångskaraktär för
iordningställande av den nya test och -lagerlokalen i Bollebygd, där
bolaget nu konsoliderar sin verksamhet.

Per 31 mars 2017 uppgick likvida medel till 7500 tkr, varav 1000 tkr i
outnyttjad checkkredit.

Antalet utestående aktier

Per 31 maj 2017, uppgick antalet aktier till 5 846 000.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017

Bolaget har sett ett behov av att konsolidera sin verksamhet till ett
arbetsställe och har därmed flyttat all verksamhet till Bollebygd,
samt påbörjat avveckling av lokalen i Bromölla.

I övrigt har bolaget varit inriktat på att utöka sitt nätverk av
agenter, samt att genomföra testkörningar för potentiella kunder.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget har arbetat intensivt med att färdigställa maskinen till SKF
och genomför i nuläget funktionstester. Information kommer att
skickas ut så fort maskinen är godkänd.

Bolaget ligger förhandlingar med säljagenter för nya territorier, i
linje med den plan bolaget har för expansion.

I september kommer bolaget ställa ut Finecutmaskin på EMO-mässan i
Hanover, vilken är en av världens största maskinmässor. Förberedelser
för detta har påbörjats.

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot
föregående år.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten nedan, har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Nästa rapport

Kvartalsrapport för kvartal 2, 2017 (2017-08-31)

För frågor om delårsrapporten och bolaget, vänligen kontakta:

Christian Öjmertz
VD, Finepart Sweden AB
Telefon: 0706-76 33 55
E-post: christian.ojmertz@finepart.com

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar
och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision.
Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att
med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som
accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012
och huvudkontoret ligger i Bollebygd.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/finepart/r/delarsrapport-1,c2275199
http://mb.cision.com/Main/14989/2275199/680646.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.