Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-04

Finepart: Fineparts spridningsemission blev kraftigt övertecknad

Den 3 november 2016 avslutades teckningsperioden i Finepart Sweden
AB:s spridningsemission av aktier inför notering på AktieTorget. Det
maximala emissionsbeloppet uppgick till 10,2 MSEK. Emissionens
preliminära utfall blev 108 MSEK fördelat på cirka 3 800 konton. Det
motsvarar en teckningsgrad på cirka 1 050 procent. Styrelsen avser
att under nästa vecka (vecka 45) fatta beslut om att utnyttja
överteckningsemissionen på 2 MSEK samt fatta beslut om tilldelning.
Vid utnyttjande av överteckningsemissionen tillförs Finepart cirka
11,1 MSEK, efter avdrag för noterings- och emissionskostnader på
cirka 1,1 MSEK. Besked om tilldelning till nätmäklare och banker samt
distribution av avräkningsnotor kommer ske i slutet av vecka 45.

VD Christian Öjmertz kommenterar:
Vi vill börja med att hälsa alla nytillkomna aktieägare välkomna till
Finepart. Vi är överväldigade över den fina respons som vi har fått
under vår teckningsperiod och att så många tror på oss. Det gör att
vi känner oss ännu mer motiverade att utveckla bolaget. Det kapital
som emissionen inbringar kommer under det kommande året främst
användas till att öka vår marknadsnärvaro och skapa fler affärer. Vi
ser mycket positivt på framtiden.

Tilldelning
Till följd av den kraftiga överteckningen kan inte full tilldelning
ske. De principer som kommer vara vägledande vid tilldelningen är att
teckningsåtagare erhåller full tilldelning och att ägarspridning
kommer att prioriteras genom att så många tecknare som möjligt
erhåller minimiposter om 800 aktier. Styrelsen kan komma att tilldela
vissa strategiskt viktiga investerare fler aktier än en minimipost på
800 aktier, men det rör sig i så fall om ett mycket begränsat antal
investerare och som totalt sett kan erhålla aktier för maximalt tio
procent av emissionsbeloppet. Tilldelning till strategiska
investerare ska i förekommande fall presenteras för AktieTorget. Det
bör dock noteras att styrelsen, vid en snabb överblick av
teckningslistan, inte identifierat några strategiska investerare.

Första dag för handel
Första dag för handel i Fineparts aktie på AktieTorget är planerad
till den 9 december 2016.

Aktiens kortnamn: FINE
Aktiens ISIN-kod: SE0009189442

Antal aktier och aktiekapital
När emissionen, inklusive överteckningsemission, har registrerats hos
Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Finepart att uppgå
till 5 846 000 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 876
900 SEK.

Projektledare för noteringen
Finepart har använt InWest Corporate Finance som projektledare i
arbetet med noteringen och spridningsemissionen. Aktieinvest FK har
agerat emissionsinstitut i samband med emissionen.

För ytterligare information
Christian Öjmertz
VD, Finepart Sweden AB
Telefon: 0706-76 33 55
E-post: christian.ojmertz@finepart.com
Om bolaget
Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar
och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision.
Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att
med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som
accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012
och huvudkontoret ligger i Bollebygd.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/finepart/r/fineparts-spridningsemission-blev-k...
http://mb.cision.com/Main/14989/2116090/585240.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.