Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-04

Fingerprint Cards AB: Bokslutskommuniké 2015

Fjärde kvartalet 2015:

* Intäkterna uppgick till 1 351,5 Mkr (105,0), en ökning med 1 187 % jämfört
med fjärde kvartalet 2014
* Bruttomarginalen uppgick till 46 % (32 %)
* Rörelseresultatet uppgick till 517,6 Mkr (-30,0)
* Vinst per aktie ökade till 6,39 Kr (-0,49)
* Kassaflödet från rörelsen uppgick till 537,4 Mkr (-74,7)

Januari till december 2015

* Intäkterna uppgick till 2 900,5 Mkr (233,6), en ökning med 1 142 % jämfört
med 2014
* Bruttomarginalen uppgick till 43 % (31 %)
* Rörelseresultatet uppgick till 910,3 Mkr (-145,2)
* Vinst per aktie ökade till 12,62 Kr (-2,47)
* Kassaflödet från rörelsen uppgick till 908,1 Mkr (-174,3)

Framtidsutsikter

* Intäktsprognosen för 2016 uppdateras till 7 000-8 500 Mkr jämfört med 6
500-8 500 Mkr som tidigare kommunicerats.
* Som tidigare kommunicerats bedöms rörelsemarginalen för 2016 att överstiga
rörelsemarginalen för andra halvåret 2015. Under andra halvåret 2015
uppgick rörelsemarginalen till 37 procent.

Styrelsens förslag till årsstämman 2016

* Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015
* Styrelsen föreslår en aktiesplit om 5:1
* Styrelsens föreslår beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelser av
egna B-aktier

VD-kommentar

Starkt avslut på ett rekordår

Jag är mycket stolt över att rapportera att Fingerprint Cards (FPC) avslutade
2015 i enlighet med den starka utvecklingen under de tre första kvartalen
2015. Våra intäkter för fjärde kvartalet om 1 352 Mkr innebär en tillväxt om
40 procent jämfört med tredje kvartalet. Detta vittnar om att FPC har
etablerat en ledande position på en snabbt växande marknad. Tillsammans med
ökande bruttomarginal har detta lett till ett positivt rörelseresultat om 518
MKr för det fjärde kvartalet. Intäkterna under 2015 uppgick till 2 901 Mkr,
en tillväxt om 1 142 procent jämfört med 2014.

Vi fortsätter att ta marknadsandelar inom touchsensorer för smartphones. Under
fjärde kvartalet lanserades 18 smartphones med våra touchsensorer från
smartphonetillverkare inkluderande Huawei, Xiaomi, Lenovo, LG och ZTE, vilka
samtliga tillhör de sju största smartphonetillverkarna i världen. Under 2015
lanserades inte mindre än 55 smartphones med FPCs touchsensorer av 23
tillverkare, att jämföra med en smartphone vardera av två
smartphonetillverkare i 2014.

Mobila betalningar viktig marknadsdrivkraft

Bruttomarginalen förbättrades något under fjärde kvartalet och uppgick till 46
procent jämfört med 45 procent under tredje kvartalet. Rörelsemarginalen för
fjärde kvartalet uppgick till 38 procent medan den för helåret 2015 uppgick
till 31 procent. Den starka resultatutvecklingen avspeglar sig också i vårt
kassaflöde från den löpande verksamheten, och är ett kvitto på bolagets
effektiva och skalbara affärsmodell.

Vi har haft stora framgångar i Kina under 2015 där vi tidigt etablerade en
marknadsledande position. Under 2015 har 40 smartphones med våra
touchsensorer lanserats av våra kinesiska kunder, varav 33 under andra
halvåret. Våra stora kinesiska kunder planerar för fortsatt kraftig tillväxt
under 2016, delvis tack vare ökad närvaro utanför Kina. Dessutom är
fingeravtryckssensorer snabbt på väg att bli en obligatorisk komponent i
kinesiska smartphones drivet av säkra mobila betalningar. Värt att notera är
även våra framgångar utanför Kina under det andra halvåret, bland annat genom
Googles två Nexus smartphones vilka innehåller vår touchsensor FPC1025.
Sammantaget skapar detta utmärkta förutsättningar för fortsatt tillväxt under
2016.

Framgång inom växande marknadssegment

Under fjärde kvartalet har vi fortsatt arbetet med att anpassa våra sensorer
för andra marknadssegment än smartphones, exempelvis smarta kort. Detta
arbete fortsätter enligt plan och de första kommersiella produktlanseringarna
väntas ske under 2016. Vi har även i inledningen av 2016 kommunicerat om
framsteg i att tillhandahålla våra touchsensorer till fordonsindustrin, där
vi redan vunnit de första utvärderingarna avseende framtida integration i
bilar från en globalt ledande biltillverkare. Vi har även haft gjort framsteg
avseende "Internet of Things", där olika sorters föremål kopplas upp till
Internet och där fingeravtryckssensorn börjar få en betydelsefull roll.
Skälet till att vi vinner tidiga affärer inom dessa nya segment är samma som
för smartphones; vi erbjuder marknadens ledande teknologi och produkter,
vilket gör att våra kunder kan tillhandahålla bästa tänkbara
användarupplevelse för konsumenten oavsett om slutprodukten är en smartphone,
ett smart kort, en bil eller ett uppkopplat föremål.

Fortsatt tillväxt i 2016 och framåt

Vi har under 2015 etablerat FPC som den globalt ledande tillverkaren av
kompletta och integrerade system för fingeravtryckssensorer. Vår ambition
under 2016 är att konsolidera vår position som marknadens ledande leverantör
genom att växa tillsammans med våra existerande kunder, men också genom att
bryta ny mark inom smartphones och andra marknadssegment. Jag är mycket
entusiastisk över FPCs framtid. Vår avsikt är att fortsätta ta
marknadsandelar och förbereda oss för en marknad som från 2017 och framåt
enligt våra estimat uppgår till mer än en miljard enheter per år. Genom att
utnyttja våra skalfördelar i teknologi och affär samt använda vår finansiella
styrka till ökade investeringar, kan vi de kommande åren förbli den ledande
leverantören av fingeravtryckssensorer och därmed fortsätta vår lönsamma
tillväxt.

Jörgen Lantto, VD

För mer information

Jörgen Lantto, VD Fingerprint Cards AB (publ),
031-60 78 20,investrel@fingerprints.com

www.fingerprints.com/corporate/

Välkommen till Fingerprint Cards Q4 Finansiell rapport Webcast torsdag 4
februari kl. 15:00.
Deltagare går in via denna länk och registrerar sig:
https://engage.vevent.com/rt/fingerprints/index.jsp?seid=54

Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381, offentliggör denna
information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 4 februari 2016 klockan 07.00.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa
jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller
inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i
någon jurisdiktion.

Bokslutskommuniké 2015
http://hugin.info/132202/R/1983588/726986.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Fingerprint Cards AB via Globenewswire

HUG#1983588

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.