Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-27

Fingerprint Cards AB: Delårsrapport för det tredje kvartalet 2016

Fingerprint Cards AB (Publ.)

Delårsrapport för det tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016
*

· Intäkterna uppgick till 1 862,3 Mkr (964,0), en ökning med 93 %
jämfört med tredje kvartalet 2015

· Bruttomarginalen uppgick till 49 % (45)

· Rörelseresultatet uppgick till 766,8 Mkr (346,2) och
rörelsemarginalen 41 % (36)

· Vinst per aktie ökade till 1,91 Kr (1,12)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 134,5 Mkr
(298,1)

Januari-september 2016
*

· Intäkterna uppgick till 5 019,6 Mkr (1 549,0), en ökning med 224 %
jämfört med samma period 2015

· Bruttomarginalen uppgick till 49 % (40)

· Rörelseresultatet uppgick till 2 065,5 Mkr (392,8) och
rörelsemarginalen 41 % (25)

· Vinst per aktie ökade till 5,16 Kr (1,27)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 944,3 Mkr
(367,9)

Framtidsutsikter
*

· Intäktsprognosen för 2016 preciseras till 7 200-7 500 Mkr från
tidigare kommunicerade 7 200-8 300 Mkr.

· Rörelsemarginalen för 2016 bedöms bli omkring 40 %, vilket är en
uppdatering från tidigare kommunicerade estimat om att överstiga 37 %.
VD-kommentar

Fortsatt stark lönsam tillväxtUnder årets tredje kvartal fortsatte intäkterna att öka till 1 862,3 Mkr
vilket innebär en tillväxt på 93 procent jämfört med motsvarande kvartal
föregående år och en sekventiell tillväxt på 12 procent. Kvartalets
rörelsemarginal blev 41 procent och den höga bruttomarginalen på 49 procent
visar på vårt ledarskap i en marknad där konkurrensen gradvis ökar. Jag är
särskilt glad att se att rörelseresultatets ökning på 121 procent överstiger
intäktsökningen. Kassaflödet uppgick till 134,5 Mkr och har påverkats
negativt av ett ökande rörelsekapital samt en större inbetalning av skatt.
För helåret 2016 bedömer vi att intäkterna kommer att hamna mellan 7 200 och
7 500 Mkr vilket är inom, men i den lägre delen, av det tidigare uppgivna
intervallet 7 200 - 8 300 Mkr. Huvudorsaken till detta är att ett par av våra
kunder har minskat sina kortsiktiga produktionsprognoser av redan lanserade
smartphones. Vi höjer samtidigt prognosen för helårets rörelsemarginal till
omkring 40 procent.

Marknaden fortsätter att utvecklas positivt och jag ser först och främst en
fortsatt stor tillväxtpotential i smartphonesegmentet. I år förväntar vi och
oberoende industrianalytiker att det kommer att säljas cirka 1,5 miljarder
smartphones och att drygt hälften av dessa kommer att ha en integrerad
fingeravtryckssensor. Med hjälp av våra nya lågkostnadssensorer gör vi det
möjligt för våra OEM-kunder att förse även billigare smartphones med
fingeravtryckssensorer och fortsätter på det sättet att driva marknaden.

Under kvartalet har våra OEM-kunder lanserat 36 mobila enheter med en
integrerad sensor från Fingerprint Cards och vi har därmed passerat 100
lanseringar för helåret. Vi är den största leverantören av sensorer och
estimerar att våra marknadsandelar för 2016 kommer att ligga i mitten av
intervallet 50-70 procent av den adresserbara marknaden, det vill säga
exklusive Apple. Tack vare nya produkter, som den tidigare lanserade
lågkostnadssensorn och mera avancerade sensorlösningar som kommer att
användas under glas, fortsätter vi att bli valda som leverantör av både
existerande och nya kunder.

Även utanför smartphonesegmentet ser jag en stor potential. Persondatorer är
en uppenbar möjlighet i närtid eftersom vi till stor del kan bygga på
existerande produkter och affärsrelationer. Jag ser en stor marknadsaktivitet
när det gäller smarta kort, men det kommer att ta tid innan det utvecklas
till en massmarknad eftersom det både krävs nya produkter och nya arbetssätt
inom andra värdekedjor. Vi bedriver redan en aktiv produkt- och
affärsutveckling tillsammans med relevanta partners inom dessa områden och
accelererar nu våra investeringar för att bli världsledande inom dessa nya
segment. Detta innebär fortsatta och ökande investeringar inom främst
Forskning och Utveckling (FoU), försäljning och affärsutveckling.

Sammantaget så fortsätter vi att vara marknadsledande och växa med stark
lönsamhet trots en gradvis ökande konkurrens. Vi är också på god väg att
uppfylla företagets långsiktiga finansiella mål. Jag har en stark tilltro
till vår förmåga att vara innovativa och driva biometrimarknaden.

Christian Fredrikson, Vd

För mer information, kontakta:

Christian Fredrikson, VD Fingerprint Cards AB (publ),
+46(0)31-60 78 20, investrel@fingerprints.com

https://www.fingerprints.com/corporate/finansiell-info/finansiella-rappo...

Välkommen till presentationen av Fingerprint Cards delårsrapport för det
tredje kvartalet 2016, den 27 oktober 2016 klockan 15.00. Deltagare går in
via denna länk och registrerar
sig:https://engage.vevent.com/index.jsp?eid=3483&seid=72

Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381, offentliggör denna
information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument.

Denna information är sådan information som Fingerprint Cards är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
27 oktober 2016 kl. 07.00 CEST.

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa
jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller
inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i
någon jurisdiktion.

FPC Delårsrapport Q3 2016_Svensk version
http://hugin.info/132202/R/2051908/767858.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Fingerprint Cards AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.