Du är här

2017-09-18

Fingerprint Cards AB: Fingerprint Cards kommunicerar intäktsintervall för årets tredje kvartal

Pressmeddelande

18 september 2017

Fingerprint Cards kommunicerar intäktsintervall för årets tredje kvartal

Fingerprint Cards AB (FingerprintsTM) kommunicerar idag ett intäktsintervall
för det tredje kvartalet. Intäkterna beräknas hamna i intervallet 800-840
MSEK, vilket är i linje med föregående kvartal. Som tidigare kommunicerat ger
Fingerprints inga prognoser, men väljer att gå ut med denna information
eftersom bolaget bedömer att intäktsnivån väsentligt skiljer sig från den
förväntansbild som för närvarande finns i marknaden.

En avvaktande marknad

Fingerprints upplever för närvarande en avvaktande marknad och en bidragande
orsak är Apples lansering. Distributörer och modulhus som levererar till
Fingerprints OEM-kunder har därför minimerat sina lagernivåer. Trots detta,
bedömer Fingerprints att antalet levererade sensorer från bolaget under det
tredje kvartalet kommer att öka med cirka 40 procent jämfört med det andra
kvartalet.

Förändringar i produktmixen som påverkar genomsnittspriset på sensorer

Produktmixen har förändrats på grund av att flertalet av Fingerprints större
OEM-kunder har valt att skifta till baksidesmonterade sensorer vilka har ett
lägre pris. Detta har resulterat i att genomsnittspriset, ASP ("Average
Selling Price"), på sensorer faller, vilket har haft en negativ påverkan på
intäkterna. Fingerprints har tidigare kommunicerat en ASP-reduktion
överstigande 20 procent per år men för närvarande är den cirka 30 procent.

Den amerikanska dollarns försvagning

Fingerprints intäkter har minskat som konsekvens av en svagare amerikanska
dollar.

Fingerprints har ej fastställt resultatet för det tredje kvartalet ännu, och
ger därför ingen prognos för övriga poster i balans- och resultaträkning
eller kassaflödesanalysen. Vad gäller Fingeprints operativa kostnader och
balansposter förväntas dock inga väsentliga avvikelser från tidigare
kommunicerade förutsättningar. Fingerprints kommer som planerat att
presentera rapporten för det tredje kvartalet
den 26 oktober.

Trots förändrade marknadsförutsättningar inom det mobila segmentet är
Fingerprints fortsatt marknadsledande, har världsledande produkter och
innovationskraft samt en stark kassa. Förutsättningarna för både tillväxt och
lönsamhet är därför goda. Fingerprints ser introduktionen av
lågkostnadssensorer som positivt eftersom det möjliggör ökad penetration inom
smartphonessegmentet och fortsatt volymtillväxt.

Med anledning av ovanstående hålls idag en telefon- och webkonferens klockan
09.30 CEST. Konferensen spelas in och publiceras i efterhand på hemsidan.
Media, analytiker och institutionella investerare är välkomna att ringa in
till telefonkonferensen. För deltagande i telefonkonferensen, vänligen ring
in på +46 (0) 8 5033 6434 (Sverige) eller +44 (0)1452 555566 (internationella
deltagare). Uppge konferens-ID 8716 0016 vid inringning. Ring gärna in 10
minuter innan telefonkonferensen.

Webcasten är öppen för alla intresserade och nås via
https://engage.vevent.com/index.jsp?eid=3483&seid=109

För ytterligare information, kontakta gärna:

Christian Fredrikson, VD
Hassan Tabrizi, CFO

Presscenter, Fingerprint Cards AB (publ)
Tel: +46(0)10-172 00 20 E-mail:press@fingerprints.com

Investor Relations, Fingerprint Cards AB (publ)
Tel: +46(0)10-172 00 10 E-mail:investrel@fingerprints.com

Denna information är sådan information som Fingerprint Cards AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom bolagets försorg, för offentliggörande den 18 september 2017
kl. 08.00 CEST.

Om Fingerprint Cards AB (FingerprintsTM)Fingerprint Cards AB, Fingerprints, är det ledande globala biometribolaget med
svenska rötter vars mission är att leda utvecklingen av biometrisk
interaktion som möjliggör individens bekvämlighet och integritet. Nyttan
bevisas dagligen i miljontals enheter genom miljardtals sensortryckningar av
användare som är sin egen nyckel - med andra ord; with a human touch.
Fingerprints utvecklar biometrisystem bestående av sensorer, algoritmer,
programvara samt paketeringsteknologier. Framgången bygger på
produktutveckling med en teknisk spetskompetens i framkant som resulterar i
världsledande produkter vad gäller säkerhet, användarvänlighet och prestanda.
Nuvarande produktutbud består till största del av fingeravtryckssensorer och
kunderna är framför allt företag som tillverkar smartphones och tablets där
bolaget är marknadsledare. I takt med att användningen av biometriska
lösningar ökar, verkar Fingerprints för att bredda erbjudandet med fler
biometrimetoder, eller modaliteter, och att lösningarna ska återfinnas även i
andra marknadssegment som smartcards, PC, fordon och internetuppkopplade
enheter (IoT). Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).
Bolaget har haft en stark tillväxt och omsatte år 2016 6 638 Mkr med en
rörelsemarginal på 39 procent. Huvuddelen av de mer än 500 sysselsatta finns
i Sverige men bolaget har kontor i hela världen, från Shanghai till Silicon
Valley.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa
jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller
inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i
någon jurisdiktion.

Pressmeddelande
http://hugin.info/132202/R/2134752/816816.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Fingerprint Cards AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.