Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-01

Fingerprint Cards AB: Fingerprint Cards, minskning av antalet aktier

I enlighet med beslutet på årsstämman 2017 har makulering av aktier samt
fondemission skett under maj 2017. Fingerprint Cards (
Fingerprints
TM
)
registrerade aktiekapital har ej förändrats men antalet aktier har minskat.

Minskningen av aktiekapitalet gjordes genom makulering av sammanlagt 10 424
000 B-aktier som Bolaget innehade och som återköpts efter beslut på
årsstämman 2016. Aktiekapitalet minskade genom makuleringen med 416 960
kronor från 12 975 667 kronor till 12 558 707 kronor. Aktiekapitalet ökades
genom fondemissionen om 416 960 kronor, utan utgivning av nya aktier.

Efter makulering av aktier och fondemission upgår antalet aktier till 313 967
675, varav 6 000 000 utgörs av A-aktier och 307 967 675 utgörs av B-aktier.
Det totala antalet röster uppgår till 367 967 675. Aktiekapitalet förblir
oförändrat efter ovanstående åtgärder och uppgår till 12 975 667 kronor.

För mer information, kontakta:

Investor Relations, Fingerprint Cards AB (publ)
Tel: +46(0)10-172 00 10 E-mail:investrel@fingerprints.com
Press office, Fingerprint Cards AB (publ)
Tel: +46(0)10-172 00 20 E-mail:press@fingerprints.com

Om Fingerprint Cards AB (Fingerprints)

Fingerprint Cards AB, Fingerprints, är det ledande globala biometribolaget med
svenska rötter vars mission är att leda utvecklingen av biometrisk
interaktion som möjliggör individens bekvämlighet och integritet. Nyttan
bevisas dagligen i miljontals enheter genom miljardtals sensortryckningar av
användare som är sin egen nyckel - med andra ord; with a human touch.
Fingerprints utvecklar biometrisystem bestående av sensorer, algoritmer,
programvara samt paketeringsteknologier. Framgången bygger på
produktutveckling med en teknisk spetskompetens i framkant som resulterar i
världsledande produkter vad gäller säkerhet, användarvänlighet och prestanda.
Nuvarande produktutbud består till största del av fingeravtryckssensorer och
kunderna är framför allt företag som tillverkar smartphones och tablets där
bolaget är marknadsledare. I takt med att användningen av biometriska
lösningar ökar, verkar Fingerprints för att bredda erbjudandet med fler
biometrimetoder, eller modaliteter, och att lösningarna ska återfinnas även i
andra marknadssegment som smartcards, PC, fordon och internetuppkopplade
enheter (IoT). Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).
Bolaget har haft en stark tillväxt och omsatte år 2016 6 638 Mkr med en
rörelsemarginal på 39 procent. Huvuddelen av de mer än 400 sysselsatta finns
i Sverige men bolaget har kontor i hela världen, från Shanghai till Silicon
Valley.

Informationen är sådan som Fingerprint Cards AB (publ) är skyldigt att
offentliggör enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande,
genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 1 juni 2017, klockan 12.00
CEST.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa
jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller
inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i
någon jurisdiktion.

Pressmeddelande
http://hugin.info/132202/R/2109777/801707.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Fingerprint Cards AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.