Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

FINNAIR: TRÖG ÅTERÖPPNING I ASIEN DÄMPAR, SPÅR 4 KV SOM 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det finländska flygbolaget Finnairs verksamhet dämpas fortsatt av pandemirestriktioner, framför allt i Asien, skriver bolaget i prognosavsnittet av delårsrapporten för det tredje kvartalet.

Baserat på den ökade vaccinationsgraden spår Finnair att Asien öppnar för resenärer på en mer betydande nivå tidigt under 2022, frånsett Kina som väntas öppna efter halvårsskiftet nästa år.

"På grund av den långsamma återhämtningen av trafik till Asien spår Finnair att den jämförbara rörelseförlusten kommer fortsätta under första halvan av 2022. Vi spår att verksamhetsmiljön under andra halvan kommer vara närmare för-pandemins nivåer och att en återhämtning till 209 års trafiknivå, mätt i årlig ASK, nås under 2023", skriver Finnair.

Fraktverksamheten är fortsatt stark och kostnadsbesparingsprogram har fortlöpt som planerat. Kostnader har dock stigit för kapacitetsökningar och högre priser för bränsle, vilket spås leda till en liknande resultatutveckling för fjärde kvartalet, som slutade med förlust på 106 miljoner euro.

Fjärde kvartalets kassaflöde spås också vara positivt.
Författare Direkt-SE