Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-07

FirstFarms A/S: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S,
CVR 28 31 25 04.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 30. april 2014 kl. 15.00 på:

Jysk Landbrugsrådgivning, Majsmarken 1, DK-7190 Billund

Dagsorden:

1.
Beretning om selskabets virksomhed

2.
Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og
meddelelse af
decharge til bestyrelsen

3.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til
den godkendte årsrapport

4.
Valg af medlemmer til bestyrelsen

5.
Valg af revisor

6.
Forslag fra bestyrelsen

a.
Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
b.
Bemyndigelse til dirigenten

7.
Eventuelt

Ad 4
Bestyrelsen foreslår, at Henrik Hougaard, Jens Bolding Jensen,
Bent Juul Jensen samt John Christian Aasted genvælges. Bestyrelsen foreslår,
at Asbjørn Børsting vælges i stedet for Lars Thomassen, som ikke ønsker
genopstilling. Oplysninger om Henrik Hougaard, Jens Bolding Jensen, Bent Juul
Jensen samt John Christian Aasteds ledelseshverv fremgår af årsrapporten,
mens oplysninger om Asbjørn Børsting kan ses på selskabets
hjemmesidewww.firstfarms.dk.

Forslagene under pkt. 2 - 6 kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Adgang, fuldmagt og brevstemmer
En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen
fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på
registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
Registreringsdatoen er onsdag den 23. april 2014.

Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har
anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling senest 3 dage før
generalforsamlingens afholdelse. Adgangskort udstedes til den, der ifølge
ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen. For aktionærer, der
ikke er noteret på navn i ejerbogen, kræves for udstedelse af adgangskort en
depotudskrift fra VP Securities A/S eller det kontoførende institut, som
dokumenterer aktionærens aktiebesiddelse pr. registreringsdatoen.

Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig, der ikke behøver at være aktionær, på
betingelse af, at fuldmægtigen godtgør sin ret til at deltage i
generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en
skriftlig, dateret fuldmagt i overensstemmelse med lovgivningens krav herom.

En aktionær eller fuldmægtig kan møde sammen med en rådgiver, når det i
forvejen anmeldes som ovenfor nævnt.

Tilmeldinger og rekvirering af adgangskort til generalforsamlingen skal ske
senestfredag den 25. april 2014 kl. 23:59
:

* via aktionærportalen påwww.firstfarms.dk
* ved at returnere tilmeldingsblanketten i udfyldt og underskrevet stand til
Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, eller pr. fax 45 46 09
98, så den er modtaget af Computershare A/S indenfor fristen
* på telefonnummer +45 45 46 09 99

Såfremt aktionæren vælger at møde ved fuldmægtig, skal fuldmagt afgives
senestfredag den 25. april 2014 kl. 23:59
via aktionærportalen påwww.firstfarms.dkeller ved at returnere
fuldmagtsblanketten i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S,
Kongevejen 418, DK-2840 Holte eller pr. fax 45 46 09 98, så den er modtaget
af Computershare A/S indenfor fristen.

Stemmeretten kan tillige udøves ved afgivelse af skriftlig brevstemme til
bestyrelsen forud for generalforsamlingen. Er en stemme modtaget af
bestyrelsen, er den bindende for aktionæren og kan ikke tilbagekaldes.
Brevstemmer skal være afgivet senesttirsdag den 29. april 2014 kl. 16.00
via aktionærportalen påwww.firstfarms.dkeller ved at returnere
brevstemmeblanketten i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S,
Kongevejen 418, DK-2840 Holte, eller pr. fax 45 46 09 98, så den er modtaget
af Computershare A/S indenfor fristen.

Dokumenter
Indkaldelsen med dagsordenen og det samlede antal aktier og stemmerettigheder
på datoen for indkaldelsen, de fuldstændige forslag, blanket til bestilling
af adgangskort, afgivelse af fuldmagt eller brevstemme samt årsrapport med
revisorpåtegning er tilgængelige på selskabets hjemmesidewww.firstfarms.dk.
Dokumenterne udsendes tillige elektronisk til enhver noteret aktionær, som
har fremsat anmodning herom.

Aktiekapital og stemmerettigheder
Selskabets nominelle aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet kr.
47.122.410 fordelt på 4.712.241 aktier á kr. 10. Hvert aktiebeløb på nominelt
kr. 10 giver 1 stemme.
Efter generalforsamlingen serveres en sandwich.

April 2014
Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling
http://hugin.info/137806/R/1774943/605147.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: FirstFarms A/S via Globenewswire

HUG#1774943

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.