Du är här

2015-10-01

FIT Biotech Oy: Kutsu FIT Biotech Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

FIT Biotech Oy

Yhtiötiedote 1.10.2015 kello 9:00 EET

Kutsu FIT Biotech Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

FIT Biotech Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 22.10.2015 klo 12.00 alkaen Asianajotoimisto
Castrén&Snellman Oy:n tiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14 (6. krs), 00130
Helsinki. Kokouksen osallistujien vastaanottaminen aloitetaan klo 11.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Kokouksen avaaminen
2 Kokouksen järjestäytyminen
3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4 Kokouksen laillisuuden toteaminen
5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi
(6) varsinaista jäsentä.
7 Hallituksen jäsenten valitseminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Tomi Numminen ja Rabbe Klemets ja
että nykyiset hallituksen jäsenet Rabbe Slätis, Erkki Pekkarinen, Dirk
Teuwen ja Juha Vapaavuori valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi
toimikaudelle, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa
valintaan.
8 Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä
kokouskutsu ovat saatavilla FIT Biotech Oy:n internetsivuilla osoitteessa
www.fitbiotech.com ja pääkonttorissa viimeistään 1.10.2015 lukien.
Yhtiökokousasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla ja pääkonttorissa
viimeistään 5.11.2015 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 12.10.2015
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 19.10.2015
klo 10 sähköpostitse osoitteeseenliisa.laitinen@fitbiotech.comtai postitse
osoitteeseen FIT Biotech Oy/Liisa Laitinen, Biokatu 8, 33520 Tampere, mihin
mennessä ilmoittautumisten on tullut saapua yhtiölle. Ilmoittautumisen
yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai
y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai
edustamisoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
12.10.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on
näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon viimeistään 19.10.2015 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon
viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa.
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä
olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet,
joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset
valtakirjat pyydetään toimittamaan viimeistään 19.10.2015 kirjeitse
osoitteeseen FIT Biotech Oy/ Liisa Laitinen, Biokatu 8, 33520 Tampere tai
sähköpostitse osoitteeseenliisa.laitinen@fitbiotech.com.

Tampereella 1.10.2015

FIT Biotech Oy

Hallitus

Lisätietoja:

Kalevi Reijonen, toimitusjohtaja, FIT Biotech Oy
Sähköposti:kalevi.reijonen@fitbiotech.com

Puhelin: +358 40 843 5695

Hyväksytty Neuvonantaja: Translink Corporate Finance Oy, puh. 020 743 2790

FIT Biotech Oy lyhyesti
FIT Biotech on vuonna 1995 perustettu bioteknologiayhtiö, joka kehittää ja
lisensoi paten-toimaansa GTU® (Gene Transport Unit) -vektoriteknologiaa uuden
sukupolven lääkehoitoi-hin. GTU® on geenien kuljetusteknologia, joka
ratkaisee merkittävän lääketieteellisen haas-teen geeniterapian ja
DNA-rokotteiden käytettävyydessä.

FIT Biotech soveltaa GTU®-teknologiaa tällä hetkellä seitsemässä
lääkekehitysprojektissaan. Esimerkkeinä sovellusalueista syöpä
(geeniterapia), tartuntataudit, kuten HIV ja tuberkuloosi, sekä
eläinrokotteet.

Fit Biotechin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä
First North Finland -markkinapaikalla.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fitbiotech.com

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: FIT Biotech Oy via Globenewswire

HUG#1955857

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.