Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-10

FlexQube: FlexQubes delårsrapport för andra kvartalet 2018

ANDRA KVARTALET 2018

· Orderingången ökade med 200 procent till 22,1 MSEK (7,4).
· Nettoomsättningen ökade med 132 procent till 16,8 MSEK (7,3).
Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har
nettoomsättningen ökat med 134 procent.

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3,1 MSEK (-0,4).
· Resultat före skatt uppgick till -3,1 MSEK (-0,4).
· Kassaflödet uppgick till 0,3 MSEK (0,6), varav -0,1 MSEK (0,7)
från den löpande verksamheten, 1,3 MSEK (0,0) från
investeringsverksamheten och 1,7 MSEK (-0,1) från
finansieringsverksamheten.

· Likvida medel uppgick till 20,6 MSEK (1,1) vid periodens utgång.
· Bolaget har genomfört ett intensivt mässkvartal genom att delta på
tre mässor i Europa och Nordamerika. Bolaget genomförde bland annat
sin största satsning någonsin på MODEX i Atlanta i början av april
och resultatet blev väldigt lyckat. Utöver MODEX deltog bolaget på
Intra-logistics Latin America i Mexico City, Mexiko, och på
Intra-Logistica Italia i Milano, Italien.

· Produktutvecklingsprojektet "FlexQube 4.0" går framåt och bolaget
visade för första gången upp en "uppkopplad" vagn som styrs genom
fjärrstyrning, på MODEX. Intresset blev mycket stort och
utvecklingsarbetet har intensifierats ytterligare under kvartalet där
flera milstolpar i utvecklingsprojektet passerats.

· FlexQube Inc., USA, anställde Cherie Dimmerling som Key Account
Manager för initialt fem multinationella industribolag, Shawn Lynch
som Sales Manager Southeast samt Julio Humberto Lopez Inurreta och
Juan Pablo Heredia Lavín som montörer i Mexiko.

· I slutet av juni startade FlexQube Europe AB
rullformningsproduktion, vilket kommer innebära ökad kapacitet och
sänkta kostnader för bolagets viktigaste komponent "FlexBeam™".
Anläggningen kommer initialt även tillverka för utomeuropeiska
marknader. Bolaget bedömer att effekterna kommer att synas under
fjärde kvartalet.

· Förutom flera andra prestigeordrar erhöll FlexQube Inc. sin
enskilt näst största order från Brose Fahrzeugteile i Mexiko, vilken
uppgick till ca 6,1 MSEK.

· Ett uppskalningsprojekt avseende leverantörskedjan och
tillverkningen i Nordamerika inleddes i slutet av kvartalet med målet
att öka leveranskapaciteten utan linjära kostnadsökningar. Bolaget
bedömer att effekten av det här kommer få genomslag under fjärde
kvartalet.

· Bolaget slog på nytt rekord i antalet RFQ:er ("Request For Quote"
- innebärande projektinflöde från kunder) under en 3-månadersperiod.

1 JANUARI - 30 JUNI 2018

· Orderingången ökade med 154 procent till 36,2 MSEK (14,3).
· Nettoomsättningen ökade med 104 procent till 33,2 MSEK (16,3).
Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har
nettoomsättningen ökat med 111 procent.

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4,4 MSEK (-1,5).
· Resultat före skatt uppgick till -4,5 MSEK (-1,6).
· Kassaflödet uppgick till -13,5 MSEK (1,0), varav -13,2 MSEK (1,3)
från den löpande verksamheten, -2,8 MSEK (0,0) från
investeringsverksamheten och 2,5 MSEK (-0,3) från
finansieringsverksamheten.

· Likvida medel uppgick till 20,6 MSEK (1,1) vid periodens utgång.
Länk till delårsrapporten för andra kvartalet 2018:
https://www.flexqube.com/investor#financial-reports

Hela delårsrapporten finns även bifogad härtill.

VD-ORD

Under årets andra kvartal fortsatte vår orderingång i en mycket
positiv riktning där den totala orderingången växte med över 200
procent. Vi ser fortsatt en fördelaktig utveckling i Nordamerika med
flertalet återkommande kunder, dels på företagsnivå men också på
personnivå då personer vi arbetat med kontaktar oss igen efter de
flyttat till en ny arbetsgivare. Vår digitala marknadsföring och
närvaro på branschmässor bidrar med mycket värde, men den mest
effektfulla marknadsföringen för FlexQube är att befintliga kunder är
nöjda och talar gott om oss.

Försäljningen för kvartalet landade på nästan 17 MSEK, vilket innebär
en tillväxt på 132 procent jämfört med motsvarande kvartal 2017. De
utmaningar i leverantörskedjan som berördes i rapporten för det
första kvartalet är något som vi fortfarande arbetar kontinuerligt
med, för att hålla nere leveranstiderna till kund. I början av juli
påbörjade vi i Falkenberg vår nya tillverkningsprocess, rullformning,
av vår viktigaste komponent, FlexBeam™. Med denna metod kommer vi att
kunna uppnå sänkta kostnader för tillverkningen av FlexBeam™ och
kortare ledtider, med både ökad konkurrensförmåga och förbättrade
marginaler som följd. Det beräknas dröja till fjärde kvartalet innan
vi ser genomslag på bruttomarginalen. I samband med
noteringsemissionen i december 2017 presenterade vi den tänkta
allokeringen av de pengar vi tog in, där den största posten var
försäljnings- och marknadssatsningar. Här har vi fått en bra start
med dels nyrekryteringar av säljare men också med deltagande på fem
branschmässor under första halvåret 2018. Vi söker fortsatt aktivt
efter säljresurser på olika marknader men det kan nämnas att
kostnaderna för marknadsföring kommer att sjunka under andra halvåret
i år.

För en nyrekryterad säljare tar det ca 6-18 månader att bygga upp
kundrelationer och kundprojekt, med det sagt är det värt att tänka på
att den orderingång som varit under första halvåret i år ska
tillskrivas de säljinsatser som gjorts innan noteringen. Flera av de
större affärerna vi stänger kan ha behandlats av säljresurser i upp
till tre år.

Vårt absoluta fokus ligger på tillväxt, att utöka kundbasen samt att
förbereda organisationen för större volymer. Under årets första
halvår har också marknadsföringskostnaderna varit större som tidigare
nämnts (då de flesta mässor ligger på våren). Att vi investerat i
verktyg för vår nya tillverkningsprocess är en del av ett större
bruttomarginalsprojekt som påbörjats under kvartalet. Här arbetar vi
med lönsamhetsförbättrande åtgärder i olika områden och de pengar som
frigörs från sådana projekt kommer att vara ytterligare bränsle för
lönsam marknadstillväxt. Det negativa resultatet för första halvåret
är i linje med vår interna plan kring tillväxt, balanserad med en
kontrollerad kostnadsnivå.

Det finns stora möjligheter att kraftigt öka marknadsandelen i vår
fragmenterade marknad och utöver att fokusera på en växande kundbas
så jobbar vi mycket med att öka vår närvaro på fler fabriker i de
globala företag vi kommit in på. Vi har under kvartalet fått
uppföljningsordrar från bland andra Volvo Car Group, Eberspächer,
flera större ordrar från Vestas samt från Siemens i både USA och
Europa. Elbusstillverkaren Proterra som vi har ett samarbete med
sedan våren 2017 fortsätter att, nästan på veckobasis, lägga order på
både nya och existerande lösningar.

Under det andra kvartalet började flera rekryteringar arbeta hos oss.
Tre inom försäljning, en inom supply chain och en inom design och
utveckling. Vi är mycket nöjda med utvecklingen på personalsidan och
fortsätter som tidigare nämnts att vara aktiva för att bygga ett
större team.

Vår teknikutveckling inom autonoma och robotiserade vagnar går snabbt
framåt och i april visade vi upp vår första prototyp på en fjärrstyrd
eldriven vagn på en mässa i USA. Intresset är stort för den här typen
av lösning, vilken sänker tröskeln för att införa automatiserade
vagnar i fabrikerna. Vi för diskussioner med flera stora
biltillverkare om pilotprojekt under hösten i både Europa och USA.

Även om vagnar till bilindustrin står för en stor del av vår
orderingång så växer vi också stadigt inom andra segment. Under andra
kvartalet hade vi en ansenlig del av orderingången från flyg- och
tågtillverkare, distributionslager och vindkraftsindustrin. Inom alla
områden ökar antalet komponenter som hanteras och saker förändras
kontinuerligt. Vår unika förmåga att hjälpa kunderna ta fram
vagnslösningar på ett snabbt och enkelt sätt är en viktig
konkurrensfördel för oss. Kunderna utnyttjar flexibiliteten i
konceptet för att optimera vagnarna till nya förutsättningar redan
innan de tagits i bruk första gången i vissa fall.

Under det första halvåret påbörjade vi vår satsning på den största
europeiska marknaden, Tyskland. FlexQube GmbH startades och vi
anställde vår första tyska säljare baserad i München. Tyskland har
tidigare visat sig vara en krävande marknad att komma in på.
Företagen är mycket teknikfokuserade och väljer ofta etablerade
leverantörer före uppstartsföretag såsom FlexQube. Intresset för vårt
koncept är dock stort men det tar tid innan nya företag kan
registreras i leverantörsdatabaser och projekt kan påbörjas. Vi
exekverar på en tydlig plan om att Tyskland ska bli vår klart största
europeiska marknad inom kort där sälj- och marknadsföringsinsatserna
kommer att vara stora, även om vi är tålmodiga med att det tar lite
tid innan resultatet kommer. Jag jämför det med USA där vi påbörjade
vår satsning 2014 och där försäljningen nu växer stadigt. Vårt
samarbete med STILL GmbH för vagnar till Liftrunner är också en
viktig del i detta och vi har en bra relation med LR Intralogistik,
företaget bakom de populära Liftrunner-tågen.

Jag är mycket stolt över att vi kan leverera till så stora och
framstående företag som vi gör, något som är möjligt genom de duktiga
medarbetare vi har. Med ett stort kundfokus i kombination med bred
kunskap inom materialhantering och ett unikt koncept kan vi lösa
problem för våra kunder och skapa en långsiktig lojalitet till
FlexQube. Vi ska göra allt vi kan för att ta tillvara på de
möjligheter vi har för att öka vår marknadsandel även om det alltid
krävs hårt jobb. Som Thomas Edison sade "Opportunity is missed by
most people because it is dressed in overalls and looks like work".

Anders Fogelberg

VD för FlexQube AB (publ)

Om FlexQube

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och
tillverkning av robusta, modulära och flexibla vagnar och ställage.
Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande
distribution i Europa och Nordamerika inklusive Mexiko. 14:e december
2017 listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-,
energi-, försvars-, flyg-, vitvaru- och entreprenadmaskinsindustrin
bland sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Autoliv, Scania,
Whirlpool, Eberspächer och Oshkosh.

För mer information kontakta VD, Anders Fogelberg

anders.fogelberg@flexqube.com

+46 702 86 06 74

Certified Adviser: Avanza Bank, telefon +46 8 409 421 20

Denna information är sådan som FlexQube AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för
offentliggörande den 10 augusti 2018, kl 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cisio...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.