Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-17

FLODÉN: GOD FÖRUTSÄTTNING NÅGOT MINDRE EXPANSIV PEN POL - PROT

STOCKHOLM (Direkt) Vice riksbankschef Martin Flodén ansåg vid Riksbankens
penningpolitiska möte den 5 september, liksom vid mötet i juli, att
förutsättningarna att ta ett steg mot en något mindre expansiv penningpolitik
vid mötet var goda.

Det framgår av protokollet från septembermötet där reporäntan som väntat
lämnades oförändrad vid -0,50 procent och där den förväntade tidpunkten för
den första räntehöjningen senarelades till december eller februari.

Som tidigare har meddelats reserverade sig Martin Flodén mot räntebanan och
förespråkade en bana som indikerar att det är troligt med en första höjning
av reporäntan med 0,25 procentenheter redan i oktober i år.

"Visserligen kvarstår många frågetecken kring inflationstrycket på sikt, men
under de senaste åren har förtroendet för inflationsmålet stärkts i takt med
att inflationen har stigit och nu under en tid legat nära målet. Detta i
kombination med att inflationen under det kommande året väntas hållas uppe av
höga energipriser och en svag krona gör att jag bedömer att riskerna med en
lite stramare penningpolitik i närtid är begränsade", resonerade Martin
Flodén enligt protokollet.

Hans argument för en lite stramare penningpolitik i närtid än den som föreslås
i utkastet till penningpolitisk rapport är desamma som de skäl han angav vid
juli-mötet.

"För det första uppfattas penningpolitiken med minusränta som okonventionell.
Jag tror att det är bra att vi börjar röra oss mot en lite mer normal
penningpolitik så snart det kan göras utan att förtroendet för
inflationsmålet riskerar att återigen försvagas. Det skulle förbättra
förståelsen för vår långsiktiga penningpolitiska strategi", uppgav Martin
Flodén.

För det andra påpekade han att Riksbankens prognos för tidpunkten för den
första höjningen av reporäntan upprepade gånger har skjutits på framtiden.

"På marknaden finns förväntningar om att vi kommer att fortsätta att skjuta
den här tidpunkten framåt. Penningpolitiken har på så sätt blivit mer
expansiv än vi har avsett. Jag tror att det är viktigt att vi visar att
räntan faktiskt kommer att höjas i närtid, men att vi samtidigt är tydliga
med att en första räntehöjning inte behöver betyda snabba räntehöjningar
därefter", framhöll Flodén.

För det tredje noterade han att kronan har fortsatt att försvagas från nivåer
som Riksbanken bedömer är svagare än den långsiktiga jämviktskursen. Den
försvagade växelkursen bidrar till att hålla uppe inflationen i närtid.

"En sådan kortsiktig inflationsimpuls kan vara viktig i ett läge där
inflationen är för låg och förtroendet för inflationsmålet hotat. Min
bedömning är att vi nu har en ganska betryggande marginal till ett sådant
läge. Frågetecknen kring inflationen handlar nu främst om hur den utvecklas
på längre sikt när bidraget från energipriserna klingar av", uppgav han.

Samtidigt som Martin Flodén vid september-mötet tyckte att förutsättningarna
för en räntehöjning på många sätt var goda konstaterade han att såväl
analyser i olika marknadsbrev som prissättningen på de finansiella
marknaderna indikerar att en första räntehöjning väntas komma tidigast i
december och att marknaden ser en betydande sannolikhet för att den kommer
ännu senare.

"Det är därför inte osannolikt att marknaden skulle överreagera på en
räntehöjning idag. Jag förespråkar i stället en reporäntebana som indikerar
att räntan med stor sannolikhet kommer att höjas vid mötet i oktober. Mot
bakgrund av marknadens nuvarande förväntningar skulle även en sådan
reporäntebana, om den kommuniceras trovärdigt, medföra att penningpolitiken
omedelbart blir mindre expansiv. Jag bedömer att en åtstramning av den
storleken är tillräcklig i dag", resonerade Martin Flodén vid mötet.

Han bedömde samtidigt att räntehöjningarna på längre sikt behöver bli
långsamma.

"Om vi de kommande månaderna får indikationer på att inflationstrycket blir
ännu svagare skulle jag inte nödvändigtvis se det som ett skäl att skjuta på
tidpunkten för den första räntehöjningen. Det skulle snarare tyda på att
penningpolitiken behöver gå ännu långsammare fram när räntan höjs därefter",
argumenterade han.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.