Du är här

2018-08-23

Flowscape Technology: Delårsrapport Q2

Delårsrapport
1 JANUARI - 30 JUNI 2018
FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.NR. 556725-4866
(fd Crowdsoft Technology AB)

Januari - juni 2018 i korthet, koncern

Under perioden, vid månadsskiftet februari/mars, genomfördes förvärvet
av Flowscape AB. Härigenom blir koncernens resultaträkning och
balansräkning svåra att jämföra mot föregående år.

ANDRA KVARTALET (APRIL - JUNI)

· Nettoomsättningen ökade till 6 196 (64) TSEK
· Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -4 896 (-2 403)
TSEK

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 522 (-2 945)
TSEK

· Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,01
(-0,01) SEK

FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI - JUNI)

· Nettoomsättningen ökade till 7 182 (129) TSEK
· Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -8 616 (-4 665)
TSEK

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -15 580 (-5 804)
TSEK

· Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,01
(-0,03) SEK

· Likvida medel uppgick till 9 188 (2 440 vid årsskiftet) TSEK
· Soliditeten uppgick till 88 (69 vid årskiftet)%
Väsentliga händelser under andra kvartalet

· Årsstämman omvalde Urban Fagerstedt, Henrik Tjernberg och Lena
Torlegård som styrelseledamöter samt valde Peter Reigo som ny
styrelseledamot. Henrik Tjernberg omvaldes som styrelseordförande.

· Årsstämman beslutade även att bolagets namn skall ändras till
Flowscape Technology AB, bemyndigade styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier samt beslutade att emittera teckningsoptioner.

· Flowscape tecknade ett 5-årigt partneravtal med Ericsson, där
Ericsson skall erbjuda Flowscapes produkt som en integrerad del av
deras "Smart Building"-plattform, till sina telekomoperatörskunder.
De stora telekomoperatörerna har över 10 000 företagskunder.

· Flowscape tecknade avtal med Nacka Kommun i samarbete med
IT-partnern Dustin, vilket är koncernens hittills största affär med
offentlig sektor.

· Flowscape tecknade sitt hittills näst största avtal, genom
partnern Atea, med Telenor. Avtalet löper över tre år med ett
ordervärde om totalt 7,5 miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Koncernen bytte namn till Flowscape Technology.
· Avtal tecknades med ett stort internationellt telekombolag om att
rulla ut Flowscapes lösning globalt, med början på sex kontor i fyra
världsdelar. Ordervärdet för denna del uppgick till 6 miljoner
kronor.

VD-kommentar

Nu är den varmaste sommaren i mannaminne över och de flesta av oss är
tillbaka på våra jobb igen. För Flowscape Technology AB, som vi nu
bytt namn till, så blir kvartal två det första hela kvartalet efter
sammanslagningen mellan Flowscape AB och Crowdsoft Technology AB.

Under detta kvartal har verksamheten utvecklats positivt. Vi har ökat
nettoförsäljningen från 2,9 MSEK till 6,2 MSEK och vi har tecknat ett
mycket lovande globalt partneravtal med Ericsson.

Avtalet med Ericsson skapar helt nya möjligheter för Flowscape att
skala globalt. Ericsson kommer integrera Flowscapes produkt som en
viktig del i deras IoT Accelerator plattform för smarta byggnader.
Därmed erbjuder Ericsson denna plattform som en produkt som
telekomoperatörer kan sälja till sina företagskunder. Ericsson har ca
350 telekomoperatörer som kunder globalt och de flesta av dessa har
en strategi att expandera inom IoT-området. Varje av de största
operatörerna har över 10 000 företagskunder och dessa 10 000
företagskunder har tillsammans över en miljon anställda. Förutsatt
att Ericsson blir framgångsrika med att sälja sin plattform till
telekomoperatörer kommer Flowscape att exponeras mot flera tiotal
miljoner potentiella användare globalt. Eftersom Ericsson först måste
sälja in plattformen till telekomoperatörerna som i sin tur skall
utbilda sina säljkårer att sälja produkten till sina företagskunder
så förväntar vi oss att detta börjar ge resultat först 2019 och i
snabb takt skalas upp efter det.

Den ökade nettoförsäljningen under perioden härrör främst från en
stark försäljningstillväxt i Norden. Uppbyggnaden i Storbritannien
har också haft en viktig framgång då ett avtal tecknats under
augusti, med ett multinationellt företag, som har ett starkt
varumärke. Detta stärker vår referenslista på den marknaden.

Jag är också väldigt nöjd med att en av våra stora multinationella
kunder nu valt att rulla ut vår produkt till sina kontor globalt.
Först och främst är detta ett bevis på att produkten tillför stort
värde och att den håller hög kvalitet. Förhoppningen är nu att flera
av våra andra 25 multinationella kunder följer efter och att det
kommer generera många nya kunder genom en ökad exponering av
Flowscapes erbjudande på flera kontinenter.

Även C-One verksamheten har utvecklats positivt. Vi ser ett stort
intresse från både partners och potentiella kunder gällande
verktygets användning för effektiv informationsspridning till
anställda samt som kommunikationsverktyg i händelse av kris. Dialogen
med vissa av de potentiella kunderna har kommit ett steg närmare
avslut. Vi har också lagt in C-One som en del i säljpresentationen av
"smart office" produkten.

Den operativa kostnaden under andra kvartalet ligger på 11,9 MSEK,
vilket är i paritet med kvartal ett. Denna kostnad förväntas gå ner
till under 7,5 MSEK från och med kvartal fyra eftersom vi nu ställer
om organisationen mot att skala genom starka globala partners, så som
Ericsson. Utvecklingskostnaden för C-One förväntas gå ner något under
resten av året då version 3.2 är klar, men utvecklingskostnaden för
"smart office"-systemet förväntas fortsätta på ungefär samma nivå för
att ställa om produkten så den passar för global skalning genom
partners.

I och med att vi nu har tecknat partneravtal med Ericsson och positiva
dialoger pågår med andra stora globala potentiella partners, så
modifierar vi vår strategi och organisation för att på bästa sätt
kunna stötta våra partners att lyckas med sin globala utrullning.
Detta innebär en sälj- och installationsorganisation som arbetar
genom våra partners istället för att göra allt själva. Därmed kommer
vi kunna skala utan att själva behöva anställa lika mycket personal.
Den nya organisationen lanserades i slutet av andra kvartalet, där
ett antal konsultavtal avslutades samt några få anställda fick sluta.
Som tidigare nämnts kommer kostnadsbesparingen till fullo få
genomslag i kvartal fyra detta år.

Nu ser vi fram emot att den positiva försäljningsutvecklingen
fortsätter de kommande kvartalen och att vi tecknar avtal med flera
strategiska globala partners under resterande delen av 2018.

Peter Reigo, Verkställande direktör

Peter Reigo,
VD Flowscape Technology

Mobil: +46 (0) 70 942 4687
Mail: peter.reigo@flowscape.se

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape Technology har en IoT-baserad lösning för det moderna
kontoret där huvudfunktionen Flowmap ger en digital överblick av
kontoret som möjliggör funktioner såsom rumsbokning och att hitta
rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även
kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera
storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur.
Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor) och London.

För mer information, besök www.flowscape.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/flowscape-technology/r/delarsrapport-q2,c2599026
http://mb.cision.com/Main/14268/2599026/896145.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.