Du är här

2018-03-14

Fluicell: FLUICELL AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET
· Rörelsens intäkter uppgick till 831 KSEK
· Nettoomsättning om 828 KSEK
· Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -2 110
KSEK

· Rörelseresultatet uppgick till -2 131 KSEK
· Resultat före skatt uppgick till -2 136 KSEK
· Resultatet per aktie uppgick till -0,41 SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till
-3 128 KSEK

ÅRET I KORTHET
· Rörelsens intäkter uppgick till 1 076 KSEK
· Nettoomsättning om 1 052 KSEK
· Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA uppgick till -7 365
KSEK

· Rörelseresultatet uppgick till -7 436 KSEK
· Resultat före skatt uppgick till -7 470 KSEK
· Resultatet per aktie uppgick till -1,43 SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten i perioden uppgick till -7
831 KSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OKTOBER 2017 - DECEMBER 2017
· I början av november tecknade Fluicell ett avtal med Mangold som
finansiell rådgivare för en kommande kapitalisering och notering av
Bolagets aktier.

· Under november ingick Bolaget avtal gällande en Dynaflow®
Resolve-produkt med Orion Pharma.

· Under december sålde Bolaget en Dynaflow® Resolve-produkt till
Novartis (USA).

· I december genomförde Bolaget en aktiesplit (1:15) och en
fondemission.

· I december utnämndes Carl Fhager, advokat vid MAQS, till ny
styrelseledamot.

· Fluicell genomförde en nyemission under december, Bolaget tillfördes
7,5 MSEK innan emissionskostnader.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER JANUARI 2017 - SEPTEMBER 2017
· Victoire Viannay tillträder som VD.
· Bolagets tillverkning av pipetter optimeras ytterligare vilket
resulterar i avsevärt förbättrad produktmarginal.

· Professor Daniel Chiu rekryteras till Bolagets styrelse.
· I mars licensierar Fluicell in Dynaflow® Resolve från Cellectricon
AB och kompletterar därmed Bolagets produktportfölj. Bolaget får
genom den exklusiva licensieringen av Dynaflow® Resolve tillgång till
industriella kunder samt immateriella rättigheter.

· Bolaget erhåller, genom distributör, sin första order från
amerikanska Food and Drug Administration (FDA).

· I april anställs Gavin Jeffries som CTO.
· I april gjordes en kapitalanskaffning om 7 MSEK vilken var mycket
framgångsrik och tecknades tilll 300 procent.

· Den 23 maj mottog Fluicell ett godkännande för patentfamilj 2
"Microfluidic device with holding interface, and methods of use".
Detta är det andra godkända patentet för Bolagets transformativa
produktgrupp Biopen®.

· Den 6 juni mottog Bolaget ytterligare ett patent godkänt för Biopen®
i patentfamilj 1 "Pipettes, methods of use, and methods of
stimulating an object of interest".

· Bolaget skickade in en patentansökan till amerikanska patentverket
(USPTO) gällande bioprinting.

· I början av augusti anställdes Andreas Holmström som
försäljningsansvarig för att lyfta och utöka försäljning och ge stöd
till distributörerna.

· I september ingick Fluicell ett avtal med en ny distributör, Medi
Analytika, för att nå ut till den indiska marknaden.

VD HAR ORDET
Fluicell är ett högteknologiskt bolag med rötter från Chalmers
tekniska högskola. Vår vision är att leda motsvarigheten till den
digitala revolutionen inom experimentell medicinsk forskning. Detta
gör vi genom

att erbjuda och utveckla miniatyriserade, smarta och effektiva
produkter för kostnadsbesparande utveckling av nya läkemedel. Man kan
enkelt säga att vad som drev teknikutvecklingen av digital fotografi
med högre upplösning och mer datakraft är precis vad vi vill
åstadkomma inom medicinsk forskning, där den optimala upplösningen
inom biologi och medicin är en enda levande cell.

2017 har varit ett bra år för Fluicell och det är med stor tillförsikt
vi går in i 2018. Jag ser framförallt fram emot vår kommande notering
- det ska verkligen bli spännande att kunna exponera vårt bolag mot
en publik arena. Vi säljer redan Biopen® och Dynaflow® Resolve, två
pionjärprodukter som gör det möjligt att utnyttja en enda biologisk
cell för att bättre förstå hur man ska kunna utveckla bättre och
säkrare läkemedel. Och en tredje produkt är på gång.

Under 2017 har Fluicell ingått ett exklusivt avtal med Cellectricon AB
gällande Dynaflow® Resolve och relaterade patent. Vi fick i maj och
juni 2017 ytterligare två patent beviljade i USA som bland annat
skyddar Biopen®-produkten. Försäljningen har dock inte nått önskade
nivåer. Det beror till stor del på att det tar tid för våra
distributörer att få igång försäljningen samt att det är långa
ledtider på försäljningar mot den akademiska världen. Dessutom har vi
märkt att vi behöver komplettera nuvarande framstycke på Biopen® med
en variant som passar upprätta mikroskop, vilket vi nu gjort. För att
understödja våra distributörer att nå en ökad försäljning och
samtidigt stimulera vår direktförsäljning rekryterade vi en
försäljningschef i augusti. Vi ser redan att det har gett resultat
och både i slutet av 2017 och i början av 2018 har vi noterat god
orderingång för Dynaflow® Resolve.

Utifrån vår unika teknologiplattform och kompetens har vi under 2017
utvecklat Biopixlar™ Retina, en ny typ av bioprinterplattform som
precis som våra andra produkter kan arbeta med enstaka celler och
generera extremt högupplösta cell- och vävnads-liknande strukturer
för explorativ medicinsk forskning och läkemedelsscreening. Vår
produktidé är unik, vi känner inte till någon annan printer på
marknaden av den här typen idag och vi känner att vi har ett
teknologiskt försprång. Under 2017 genomförde Bolaget två
nyemissioner om 7 respektive 7,5 MSEK vilka lade grund för fortsatt
arbete med Biopixlar™ Retina samt rekrytering av nya medarbetare.

Bolagets fokus är fortsatt på en expansiv och innovativ
teknikutveckling för att ta Fluicell från att vara ett lokalt
enproduktsföretag till ett globalt flerproduktsbolag. Idag har vi ett
trettiotal kunder inom ledande akademiska institutioner och globala
läkemedelsbolag. Vi samarbetar med flera välrenommerade forskare, ett
högst kompetent och drivet operationellt team och en mycket stark och
erfaren styrelse.

Jag ser med tillförsikt fram emot en fortsatt god utveckling av
Fluicell under 2018.

/Victoire Viannay, VD

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Victoire Viannay, VD, 0725654205 eller victoire@fluicell.com
Mats Jonasson, CFO. 0768706388 eller mats@businesscontrolpartner.com

Fluicell AB
Biotech Huset, Arvid Wallgrens Backe 20, SE-413 46 Göteborg
+46 762 08 33 54 (http://tel+46%20762%2008%2033%2054)
http://fluicell.com/
info@fluicell.com

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en
produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom
framförallt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är
forskningsinstrumenten Biopen® och Dynaflow® Resolve som redan idag
ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta
läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en
vidareutveckling av Fluicells befintliga produktportfölj utvecklar
Bolaget en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D
under namnet Biopixlar™ Retina. Med detta system kan komplexa
vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda
celler kan kontrolleras. Mer information om Bolaget finns på
http://fluicell.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fluicell/r/fluicell-ab--publ-bokslutskommunike...
http://mb.cision.com/Main/15966/2472436/805775.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.