Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-20

Fluicell: Fluicell offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2019

Fluicell AB (publ.) ("Fluicell") offentliggör härmed delårsrapport
avseende det tredje kvartalet 2019. Delårsrapporten finns tillgänglig
som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.fluicell.com).
Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

VD Victoire Viannay kommenterar

"Det är med stor glädje och stolthet som vi nu kan konstatera att vi i
enlighet med bolagets målsättning har lanserat Biopixlar® efter
utgången av tredje kvartalet. Lanseringen har varit mycket
framgångsrik och vi har fått ett fantastiskt gensvar vilket inte
minst visas genom det stora media intresset för produkten. Biopixlar®
är en genombrottsteknologi med en fantastisk kapacitet att skriva ut
detaljerad biologisk vävnad som vi tror skall komma till stor nytta
för forskare, läkemedelsbolag och patienter. Denna teknologi faller
under samma patenterade skydd som vår redan existerande patentfamilj,
men utöver dessa befintliga patent så lämnade vi in en patentansökan
till det amerikanska patentverket (USPTO) avseende printertekniken
förra året. Vi har dessutom upptäckt och nyligen patentansökt
molekylära cell-bindare och metoder som gör att Biopixlar® kan printa
celler direkt i tre dimensioner med mycket hög precision. Vi anser
därför att patentskyddet som vi har byggt upp i flera lager kring
Biopixlar® är synnerligen starkt. Som jag ser det handlar lanseringen
av Biopixlar® inte enbart om att lansera en ny produkt till marknaden
- den har snarare potentialen att öppna upp nya och spännande
affärsmöjligheter vilka tar Fluicell till helt nya nivåer."

Kvartal 3 (1 juli - 30 september) 2019 i sammandrag

· Rörelsens intäkter uppgick till 569(287) KSEK
· Nettoomsättning om 525 (287) KSEK
· Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -4 181
(-3 398) KSEK

· Rörelseresultatet uppgick till -4 316 (-3 505) KSEK
· Resultat före skatt uppgick till -4 278 (-3 518) KSEK
· Resultatet per aktie uppgick till -0,57 (-0,47) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till
-3 970 (-4 345) KSEK

Delåret (1 januari - 30 september) 2019 i sammandrag

· Rörelsens intäkter uppgick till 1 897(1 024) KSEK
· Nettoomsättning om 1 853 (1 024) KSEK
· Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -12 662
(-9 806) KSEK

· Rörelseresultatet uppgick till -13 045 (-10 025) KSEK
· Resultat före skatt uppgick till -12 976 (-9 960) KSEK
· Resultatet per aktie uppgick till -1,73 (-1,33) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12 793 (-8
403) KSEK

Händelser under det tredje kvartalet 2019

· I juli 2019 genomfördes flera demonstrationer med BioPen® System
på Bioimaging center i Storbritannien.

· Den 16 juli 2019 förnyades uthyrningsavtalet avseende Dynaflow®
Resolve Silver Chip med Genentech, USA.

· Den 18 juli 2019 utsåg Fluicell ett Scientific Advisory Board.
· Den 30 juli 2019 sålde Fluicell, genom distributören NPI
Electronics GmbH, ett Biopen system till Graz University i Österrike.

· Den 1 augusti 2019 publicerades den vetenskapliga artikeln
Molecular Lipid Films on Microengineering Materials i tidsskriften
Langmuir, vilken involverade BioPen® Prime System. Studien
genomfördes av Prof. Gözen vid Oslos universitet.

· Den 26-27 augusti deltog Fluicell på evenemanget TERMIS-EU
Workshop-3D bioprinting in Cancer Research i Nantes, Frankrike.

· Den 9 september sålde Fluicell BioPen®-förbrukningsvaror till
Rockefeller University/HHMI.

· Den 12 september sålde Fluicell ett Dynaflow® Resolve chip till
Oblique Therapeutics AB för forskning som ska utföras på Karolinska
Institutet.

· Den 12-14 september deltog Fluicell i den vetenskapliga
konferensen International KV7 Channels Symposium 2019 i Neapel,
Italien.

· Den 17 september meddelade Fluicell att bolaget har mottagit en
köprorder från Children's Hospital of Philadelphia gällande BioPen®
System.

· Den 20 september publicerades en ny artikel med titeln Styrene
maleic acid copolymer induces pores in biomembranes i tidsskriften
Soft Matter där BioPen® Prime System används. Studien genomfördes av
Prof. Gözen vid Oslos universitet.

· Som tidigare har kommunicerats under 2019, har Fluicell och
Oblique Therapeutics ett pågående samarbete avseende R&D, vilket har
fortskridit under tredje kvartalet.

Nya rekryteringar

· Den 16 september rekryteras Dr. Jonas Hannestad som Scientific
Marketing Specialist.

Händelser efter periodens utgång

· Den 1-2 oktober deltog Fluicell på de fransk-svenska Life
Science-dagarna i Paris, ett investerings- och samarbetspartnersmöte
organiserat av Business Sweden.

· Fluicell meddelar den 22 oktober att en ny patentansökan kring
bioprinting fastställer lanseringen av Biopixlar® till den 6
november. I samband med detta släpper Fluicell en teaser avseende
produkten.

· Fluicell lanserade Biopixlar® den 6 november 2019.
· Under den 5 och 6 november genomförde Fluicell demonstrationer av
Biopixlar® och BioPen® på Edingburgh University.

· Den 12 november genomförde Fluicell en demonstration av BioPen® på
Roche i Schweiz

· Den 12 november mottog Fluicell en köporder from BSYS (Biological
Monitoring Systems Switzerland) på ett Dynaflow® Resolve chip

· Den 15 november förnyade Fluicell avtalet gällande Dynaflow
Resolve Gold med Orion Pharma.

· Den 18 november presenterade Fluicell på Sedermeradagen Stockholm.
För fullständig delårsrapport, se bifogad PDF eller
http://fluicell.com/financial-reports/.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, 0725654205, victoire@fluicell.com

Mats Jonasson, CFO, 0768706388, mats@fluicell.com

Denna information är sådan information som Fluicell AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2019.

Denna rapport innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör
subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden.
Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till
sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom
bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på
detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som
beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en
produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom
framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är
forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag
ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta
läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en
vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell
utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och
3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa
vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda
celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com.
Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är
Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550
alternativt via ca@mangold.se.

Fluicell AB
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 (http://tel:+46 762 08 33 54)
http://fluicell.com/
info@fluicell.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fluicell/r/fluicell-offentliggor-delarsrappor...
https://mb.cision.com/Main/15966/2968472/1147086.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.