Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-20

FM Mattsson Mora Group AB: Valberedning inför FM Mattsson Mora Groups årsstämma 2018

Enligt beslut från tidigare årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB ska
valberedningen utgöras av en representant för var och en av de tre
röstmässigt största aktieägarna. Vid bedömningen av vilka som ska
anses vara de största aktieägarna i bolaget ska vid beräkningen av
ägarandel hänsyn tas till ägande utifrån grupper av aktieägare som
samverkar. Om någon av dem inte utövar rätten att utse en ledamot går
rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast
följande största aktieägaren. Till ordförande i valberedningen ska
utses den ledamot som företräder den största aktieägaren, såvida inte
annat har avtalats mellan ledamöterna.

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2018 ska baseras
på uppgifterna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per
utgången av tredje kvartalet 2017. Namnen på valberedningens
ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock
senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandattid löper
intill dess att en ny valberedning utsetts.

Valberedning:
Hans Karlsson, valberedningens ordförande, representerar 26,96 procent
av rösterna

Mats Rylander, representerar 25,9 procent av rösterna
Cathrine Eriksson Olsson, representerar 2,75 procent av rösterna
Årsstämman i FM Mattsson Mora Group kommer att hållas den 15 maj 2018
i Mora.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedning kan vända sig
till valberedningen på e-post valberedningen@fmm-mora.se eller via
bolagets postadress enligt nedan. För att valberedningen ska kunna
behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara
valberedningen tillhanda senast den 27 mars 2018.

FM Mattsson Mora Group AB
Box 480
SE-792 27 MORA

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johnny Alvarsson, styrelseordförande, telefon +46 70 589 17 95

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt
produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade
varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är
koncernens huvudmarknad. Koncernen omsätter över 1 miljard kronor och
har över 550 anställda. Bolagets B-aktie är sedan den 10 april 2017
noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fm-mattsson-mora-group-ab/r/valberedning-infor...
http://mb.cision.com/Main/2388/2372045/739197.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.