Du är här

2017-09-19

Fokus på Fed:s balansräkning

wysiwyg_image

Ekonomerna är eniga om att Federal Reserve lämnar räntan oförändrad under morgondagen, den 20 september. I stället väntas Fed-kommittén (FOMC) ge ett besked om att inleda en minskning av balansräkningen, "QT" - quantitative tightening.

Visst fokus ligger också, som alltid vid möten med nya prognoser, på vad de dessa antyder om framtida räntehöjningar.

Av de 92 ekonomer som svarat i Bloomberg News prognosenkät tror 86 att ränteintervallet lämnas oförändrat vid 1,00-1,25 procent, medan sex tror på en höjning med 25 punkter till 1,25-1,50 procent.

Enligt CME Groups "FedWatch Tool" antyder marknadens prissättning 98,6 procents sannolikhet för att ränteintervallet ska lämnas oförändrat vid detta möte.

Ekonomerna på Credit Suisse skriver i ett kundbrev att FOMC förefaller vara redo att påbörja processen med att krympa balansräkningen vid septembermötet.

De räknar med ett uttalande i linje med den principplan som presenterades i samband med junimötet. Enligt planen avser FOMC gradvis att minska innehaven av obligationer genom att minska återinvesteringar från obligationer som förfaller till betalning. Återinvesteringar kommer bara att ske i den mån beloppen överstiger gradvis stigande trösklar. Trösklarna skulle inledningsvis ligga vid 10 miljarder dollar per månad för att sedan stiga varje kvartal tills tröskeln når 50 miljarder dollar.

"Krympande av balansräkningen stramar åt politiken något, men både pressmeddelandet och Yellens presskonferens kommer sannolikt att betona att räntor fortfarande är huvudverktyget för att styra policyn", skriver de.

Banken noterar också att Fed i pressmeddelandet kan tänkas nämna något om skadan orsakad av orkanerna Harvey och Irma.

"De ekonomiska effekterna från stormarna är högst oklara, men vi har försiktigt dragit ned vår tillväxtprognos på kort sikt och räknar med att FOMC gör samma sak. FOMC kommer dock sannolikt att betona att effekterna är tillfälliga och inte kommer rubba den underliggande styrkan i ekonomin", skriver Credit Suisse.

Flera medlemmar i FOMC har uttryckt skepsis kring trenden för den underliggande inflationen, men återhämtningen i kärn-KPI i augusti väntas lätta något på oron, skriver Credit Suisse.

"Vidare fortsätter läget på arbetsmarknaden att förbättras och den globala tillväxten är fortsatt hälsosam", skriver banken, som inte räknar med någon räntehöjning vid septembermötet, men väl i december.

Inte heller Danske Bank tror på någon räntehöjning i september, men räknar liksom Credit Suisse med en annonsering av "kvantitativ åtstramning" alltså en krympning av balansräkningen.

Danske Bank tror att FOMC fortsatt kommer signalera ytterligare en höjning i år, trots att de duvaktiga och hökaktiga lägren har glidit längre ifrån varandra.

"I juni var det redan fyra medlemmar (sannolikt Bullard, Brainard, Evans och Kashkari, enligt vår syn) som indikerade att det inte blir fler höjningar i år men baserat på senaste tidens tal ser det ut som om bara Kaplan har anslutit sig till dem", skriver Danske Bank, med tillägget att inte alla ledamöter har talat senaste tiden.

Banken pekar på William Dudleys, Fedchef i New York och alltid röstande medlem i FOMC, stöd för ytterligare åtstramning som en nyckelfaktor då han är en av kärnmedlemmarna i FOMC.

Han har i tal uttryckt att de finansiella förhållandena är väldigt lätta och att en tillväxt över trenden bör sätta ett uppåttryck på inflationen genom en stramare arbetsmarknad. Danske Bank tror därför att "dot plot" kommer fortsätta antyda tre höjningar nästa år.

De påpekar samtidigt att det faktum att bara nio medlemmar i FOMC röstar men alla deltagare anger prognoser kan det finnas en hökaktig övervikt i "dot plot" då de mest hökaktiga ledamöterna inte röstar.

Ekonomerna på Capital Economics menar dock att fortsatt svaghet i kärninflationen hade minskat sannolikheten för en räntehöjning innan årsslutet till 50-50, medan den senaste tidens utveckling i princip har tagit död på möjligheten.

De pekar bland annat på att vicechefen Stanley Fischer meddelade att han ska avgå i oktober, vilket ger FOMC en något mer duvaktig lutning. De pekar också på att avtalet mellan president Donald Trump och demokraterna om en förlängning av skuldtaket med tre månader kan innebära att FOMC-mötet i december sker med hot om en nedstängning av statens verksamhet hängande över sig.

Liksom Credit Suisse pekar Capital Economics också på att stormarna Harvey och Irma sannolikt kommer påverka statistik över aktivitet, sysselsättning och priser under kommande månader.

"Även om kortsiktiga effekter tydligt beror på stormarna så kommer Fed vilja avvakta med policyändring till dess att man är säker", skriver Capital Economics.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.