Du är här

2017-10-05

Follicum: Follicum AB: Offentliggörande av informationsmemorandum och information om investerarträffar

Follicum AB ("Follicum" eller "Bolaget") publicerar härmed
emissionsmemorandum med anledning av Bolagets förestående
företrädesemission vars teckningstid inleds den 6 oktober 2017 och
avslutas den 20 oktober 2017. Follicum kommer i samband med
företrädesemissionen att presentera Bolaget och dess framtidsplaner
vid två investerarträffar i Lund och Stockholm.

Memorandum och anmälningssedel
Informationsmemorandumet finns att tillgå på Follicums
(www.follicum.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive
hemsidor. Anmälningssedel för teckning utan stöd av företrädesrätt
kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att
teckningstiden inleds.

Investerarträffar
I samband med företrädesemissionen kommer Follicum att presentera
Bolaget vid två investerarträffar för att informera om
framtidsplanerna och den aktuella företrädesemissionen.
Informationsträffarna är gratis och det bjuds på lättare förtäring.
Anmälan till träffarna görs på länkarna nedan.

· 12 oktober 2017, kl. 17.30 - 18.00. Elite Hotel Ideon,
Scheelevägen 27, Lund.

Anmälan: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiekvallen-lund-3
· 17 oktober 2017, kl. 16.30 - 17.00. Operaterrassen, Karl XII:s
torg, Stockholm.

Anmälan:
https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-stockholm-17-oktober

Allmän information
Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post
eller något annat kommunikationsmedel i eller till investerare i USA,
Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore
eller Sydafrika och erbjudandet kan inte accepteras på något sådant
sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från
investerare i USA, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Kanada,
Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte denna
information avseende företrädesemissionen att sändas eller på annat
sätt tillhandahållas i eller till investerare i i USA, Australien,
Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore eller
Sydafrika och får inte heller distribueras på liknande sätt. Tvist
med anledning av denna information skall avgöras enligt svensk lag
och av svensk domstol exklusivt.

Finansiell rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Follicum i
samband med den planerade företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall - VD, Follicum AB
Telefon: 046 - 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum grundades år 2011 av två forskare i Lund, Anna Hultgårdh och
Pontus Dunér, baserat på forskning kring ett mänskligt protein,
osteopontin. Detta protein anses bland annat vara involverat vid
tillväxt av benvävnad. Follicum isolerade en del av detta protein och
modifierade delvis aminosyrorsekvensen, vilket generade Follicums
läkemedelskandidat FOL-005. I tidiga försök visade sig FOL-005 både
kunna stimulera och hämma hårväxt. Bolaget genomförde sin första
kliniska fas I/IIa-studie under 2016/2017. Follicum är baserat i Lund
och noterades på AktieTorget 2014. www.follicum.com

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell
rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende
kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och
avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess
ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det
globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och
investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett
värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är
medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer
information se: www.stockholmcorp.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/follicum/r/follicum-ab--offentliggorande-av-in...
http://mb.cision.com/Main/12117/2360728/732028.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.