Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-31

Follicum: Follicum avslutar klinisk fas I/IIa-studie framgångsrikt och förbereder inför att ta FOL-005 in i en klinisk fa...

Follicum AB ("Follicum") har nu erhållit de slutgiltiga resultaten
från den avslutade kliniska fas I/IIa-studien. Resultaten efter den
tremånadersuppföljningsperiod som följt efter avslutad behandling med
FOL-005 visar att hårväxten har återgått till ursprungsnivåerna.
Resultaten bekräftar därmed att Follicums läkemedelskandidat FOL-005
stimulerar hårväxt under behandlingsperioden.

I januari 2016 inledde Follicum en klinisk fas I/IIa-studie vid
Clinical Research Center for Hair and Skin Science ("CRC") på
universitetssjukhuset Charité i Berlin, Tyskland, för att i första
hand utvärdera säkerhetsprofilen av bolagets läkemedelskandidat
FOL-005 och i andra hand utvärdera effektparametrar. I februari 2017
kunde Follicum meddela att FOL-005 tolereras väl och i april 2017
rapporterades att FOL-005 stimulerar hårväxten med en statistiskt
säkerställd ökning om cirka 8 % jämfört med före behandling. Nivån på
hårväxtstimuleringen är likartad den som beskrivits för preparat på
marknaden.

Tremånadersuppföljning slutförd
Nu tre månader efter studiedeltagarnas sista behandling med FOL-005
har en säkerhets- och effektsuppföljning genomförts och studien i sin
helhet är därmed avslutad. Under denna uppföljningsperiod har inte
någon behandling med FOL-005 förekommit. Resultaten visar att
säkerhetsprofilen är mycket god. Cirka 2 % av ökningen av hårväxten
kvarstår efter tre månader utan behandling vilket ska jämföras med en
ökning om cirka 8 % direkt efter avslutad behandling med FOL-005.
Detta bekräftar att Follicums läkemedelskandidat FOL-005 är väl
tolererad och har en behandlingseffekt som stimulerar hårväxt.

I den genomförda fas I/IIa-studien har FOL-005 injicerats på framsidan
av låren. Trots detta har Follicums substans visat effektresultat som
är i linje med vad som är publicerat i fas III-studier för befintliga
preparat på marknaden. Att FOL-005 i den första kliniska studien
visat statistiskt säkerställda effekter på hårväxt, utan att studien
var primärt designad för detta, är mycket intressant.

Förberedelser inför studie på skalp
Nästa steg i utvecklingen av läkemedelskandidaten FOL-005 är att
genomföra en studie i likhet med den nyligen genomförda studien men
på skalp, vilket är det avsedda användningsområdet för FOL-005 där
ambitionen är att ytterligare klarlägga effekten av FOL-005.
Parallellt fortskrider arbetet med utvecklingen av en användarvänlig
formulering enligt plan. När en optimerad formulering tagits fram har
bolaget för avsikt att starta en mer genomgripande effektstudie på
skalp.

VD Jan Alenfall kommenterar
- Vi är glada att kunna slutrapportera den kliniska fas I/IIa-studiens
tremånadersuppföljning som visar att FOL-005 är väl tolererad och
haft positiva effekter under de månader studiedeltagarna genomgått
behandling. Slutresultaten som visar att endast en del av den
hårstimulerande effekten kvarstod när deltagarna inte erhöll vår
behandling var förväntade. Den kliniska studien har i sin helhet
visat att behandling med FOL-005 är säker och ger en god effekt
trots att vi inte har utvecklat en slutlig formulering och inte har
en färdig dosering. Sammantaget ger dessa resultat en god grund for
den fortsatta utvecklingen av FOL-005 i nästa steg av
produktutvecklingen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall - VD, Follicum AB
Telefon: 046 - 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Mikael Theander, Communications & PR
Telefon: 0764-263542
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 31 juli 2017.

Om Follicum AB
Follicum grundades år 2011 av två forskare i Lund, Anna Hultgårdh och
Pontus Dunér, baserat på forskning kring ett mänskligt protein,
osteopontin. Detta protein anses bland annat vara involverat vid
tillväxt av benvävnad. Follicum isolerade en del av detta protein och
modifierade delvis aminosyrorsekvensen, vilket genererade Follicums
läkemedelskandidat FOL-005. I tidiga försök visade sig FOL-005 både
kunna stimulera och hämma hårväxt. Bolaget genomförde sin första
kliniska fas I/IIa-studie under 2016/2017. Follicum är baserat i Lund
och noterades på AktieTorget 2014.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/follicum/r/follicum-avslutar-klinisk-fas-i-iia...
http://mb.cision.com/Main/12117/2320093/705509.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.