Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-24

Follicum: Kommuniké från extra bolagsstämma i Follicum AB (publ)

Idag den 24 september 2019 hölls extra bolagsstämma i Follicum AB.

Val och arvodering av ny styrelseledamot
Stämman beslutade att utöka styrelsen från fem styrelseledamöter till
sex styrelseledamöter.

Stämman beslutade vidare att utse Carl-Johan Spak som ny ledamot till
Follicums styrelse. Styrelsen består nu av Lars H. Bruzelius,
Gun-Britt Fransson, Anna Hultgårdh Nilsson, Alejandra Mørk, Mats
Persson och Carl-Johan Spak. Arvode till Carl-Johan Spak ska utgå med
80 000 kronor justerat proportionerligt för resterande del av
mandatperiodens längd.

Besluten fattades enhälligt och i enlighet med aktieägares förslag i
kallelsen till bolagsstämman.

Carl-Johan Spak (född 1956) är Senior Vice President på Recipharm AB
med ansvar för strategiska investeringar och särskilda projekt.
Carl-Johan har varit anställd på ledande befattningar inom Recipharm
sedan 2009 med bl.a. ansvar för dess samlade utvecklingsverksamhet.
Innan dess har Carl-Johan varit chef för Medas nordiska organisation
och VD för Recip AB. Han är för närvarande engagerad som
styrelseledamot i ett antal olika life science-bolag både inom
Sverige och internationellt. Carl-Johan har en grundutbildning som
tandläkare och disputerade inom cariologi och farmakologi vid
Karolinska Institutet 1984.

Lund i september 2019
Follicum AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall - VD, Follicum AB
Telefon: 046 - 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och
utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde
är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd
klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten
FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny
peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska
modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige.
Follicum noterades på Spotlight Stock Market 2014 och handlas under
FOLLI. www.follicum.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/follicum/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-...
https://mb.cision.com/Main/12117/2916410/1112619.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.