Du är här

2018-07-25

Follicum: Sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie 2018/2019

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Den nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med
företrädesrätt för befintliga aktieägare i Follicum AB (publ)
("Follicum" eller "Bolaget") vars teckningstid avslutades den 3 juli
2018 har nu registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel i
Follicums BTU (betald tecknad unit) är den 27 juli 2018. Stoppdag hos
Euroclear är den 31 juli 2018 och de nya aktierna och
teckningsoptionerna av serie 2018/2019 beräknas bokas ut på
respektive aktieägares vp-konto/depå den 2 augusti 2018. Första dag
för handel med teckningsoptionerna av serie 2018/2019 är den 2
augusti 2018. Genom företrädesemissionen tillfördes Bolaget cirka
15,5 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 2,9
MSEK. Follicums aktiekapital har ökat med 843 646,92 SEK från 3 374
587,92 SEK till 4 218 234,84 SEK och antalet aktier ökat med 7 030
391 från 28 121 566 till 35 151 957.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2018/2019
kommer Bolagets att tillföras ytterligare 15,5 MSEK före
emissionskostnader och aktiekapital att öka med högst 843 646,92 SEK
genom utgivande av högst 7 030 391 stycken aktier. Bolagets
aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att
uppgå till 5 061 881,76 SEK, fördelat på 42 182 348 aktier, vardera
med ett kvotvärde om 0,12 SEK.

En (1) teckningsoption av serie 2018/2019 berättigar till teckning av
en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 2,20 SEK. Teckning av
aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2018/2019 kan
äga rum under perioden från och med den 21 januari 2019 till och med
den 15 februari 2019.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna återfinns i det prospekt
som upprättades i samband med företrädesemissionen och som finns
tillgängligt på Bolagets hemsida (www.follicum.com) och Arctic
Securities AS, filial Sveriges hemsida (www.arctic.com/secse).

Finansiell rådgivare
Finansiell rådgivare till Follicum i samband med Företrädesemissionen
är Arctic Securities AS, filial Sverige som även agerar
emissionsinstitut. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman
Lindahl.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall - VD, Follicum AB
Telefon: 046 - 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB (publ)
Follicum AB (publ) är ett biotechföretag med fokus på forskning och
utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde
är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd
klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten
FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka
insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011
och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på AktieTorget
2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/follicum/r/sista-dag-for-handel-med-btu-och-fo...
http://mb.cision.com/Main/12117/2581236/883042.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.