Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-19

Follicum: Styrelsen i Follicum AB beslutar om tilldelning av optioner av serie 2017/2020

På Follicum AB:s ("Follicum") extra bolagsstämma den 27 september 2017
beslutades att, i enlighet med förslag från aktieägaren och grundaren
Pontus Dunér, införa ett incitamentsprogram för nyckelpersoner i
bolaget genom att utge högst 640 000 teckningsoptioner. Styrelsen i
Follicum har nu beslutat om tilldelning av samtliga teckningsoptioner
av serie 2017/2020. Styrelsen har samtidigt beslutat att förlänga
tiden för betalning till och med den 30 november 2017.

Nedanstående parter tilldelades teckningsoptioner av serie 2017/2020.

Optionsinnehavare Befattning Antal teckningsoptioner
Jan Alenfall Verkställande direktör 400 000
Gunnar Gårdemyr CBM 160 000
Maria Ekblad Dir. R&D 80 000
Totalt 640 000

Teckningsoptionerna emitterades till en kurs om 0,30 SEK per
teckningsoption, beräknat med tillämpning av Black & Scholes-modellen
per den 27 september 2017 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande
av teckningsoptionerna om 250 procent av den genomsnittliga
volymviktade betalkursen under perioden 13 september 2017 till och
med 27 september 2017.

Varje teckningsoptionsoption medför rätt till teckning av en ny aktie
i Follicum, till en kurs om 7,69 SEK per aktie, under perioden från
och med den 1 oktober 2020 till och med den 31 oktober 2020, eller
eventuellt en tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen
av aktier, likvidation m.m, för varje teckningsoption påkalla
teckning av en ny aktie i bolaget. Skälen för avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett
incitamentsprogram infört ägnat för tilldelning till bolagets ledning
och anställda.

Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna uppgå till högst 76 800 kronor, med förbehåll för
den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske
till följd av emissioner m.m. Om samtliga teckningsoptioner
utnyttjas, baserat på bolagets nuvarande aktiekapital, motsvarar
detta en utspädning för närvarande om högst cirka 3,84 procent av
aktierna och rösterna. Förbehåll görs för sådana omräkningar till
följd av emissioner m.m. som kan ske enligt villkoren för
teckningsoptionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall - VD, Follicum AB
Telefon: 046 - 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 oktober 2017.

Om Follicum AB
Follicum grundades år 2011 av två forskare i Lund, Anna Hultgårdh och
Pontus Dunér, baserat på forskning kring ett mänskligt protein,
osteopontin. Detta protein anses bland annat vara involverat vid
tillväxt av benvävnad. Follicum isolerade en del av detta protein och
modifierade delvis aminosyrasekvensen, vilket generade Follicums
läkemedelskandidat FOL-005. I tidiga försök visade sig FOL-005 både
kunna stimulera och hämma hårväxt. Bolaget genomförde sin första
kliniska fas I/IIa-studie under 2016/2017. Follicum är baserat i Lund
och noterades på AktieTorget 2014. www.follicum.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/follicum/r/styrelsen-i-follicum-ab-beslutar-om...
http://mb.cision.com/Main/12117/2371192/738689.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.