Du är här

2018-08-31

Fonder: så implementerar ODDO BHF AM ESG i förvaltningen

Uppdragsartikel - finansierad av ODDO BHF AM SAS.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Att ta hänsyn till ESG-faktorer vid investeringar
har de senaste åren blivit allt viktigare för såväl privatpersoner som
institutioner. Detta gäller inte minst kapitalförvaltaren ODDO BHF AM, som
har tagit fram ett eget ramverk för hur de integrerar ESG i
investeringsprocessen.

Fonder Direkt har tagit del av en intern rapport som visar hur ODDO BHF AM:s
fond ODDO BHF Génération arbetar med ESG i sina värderingsmodeller.

För tre ESG-komponenter - environmental, social och governance - har ODDO BHF
AM satt upp parametrar som bolagen bedöms på och som slutligen leder fram
till ett övergripande betyg på skalan 1-5. För environmental finns tolv
parametrar och för social och governance 15 parametrar vardera. Betyget
påverkar sedan ODDO BHF AM:s sannolikhetsbedömning av portföljförvaltarnas
olika värderingsscenarier.

Enligt ODDO BHF AM:s bedömningsmatris är sannolikheten 60 procent att det
bästa möjliga scenariot ska spela ut för ett bolag med ESG-betyget 5. (Källa:
ODDO BHF AM SAS)

Tanken här är att ju bättre ESG-betyg ett bolag får, desto större är
sannolikheten att bolaget kommer lyckas med sin strategi och att
portföljförvaltarnas "best case-scenario" därmed ska slå in.

"Värderingsscenarier innebär framåtblickande analys och utfallet är beroende
av ledningens förmåga att implementera bolagets strategi och respektera dess
riktlinjer", skriver ODDO BHF AM i rapporten.

Enligt kapitalförvaltaren agerar bolag som följer ESG-principer i sitt eget
intresse, exempelvis då lägre energiförbrukning ger lägre kostnader, en bra
social miljö för de anställda lockar talanger och borgar för att dessa kan
behållas, samt en oberoende styrelse ger bättre kontroll och bättre
beslutsfattande.

Ett konkret exempel på när ESG-analysen drivit ODDO BHF AM:s
investeringsbeslut var när ODDO BHF Génération investerade i Novo Nordisk
hösten 2016. Vid denna tidpunkt hade Novo Nordisks aktie tappat 45 procent
från toppnivån i december 2015, till följd av att osäkerheter i branschen
lett till lägre försäljnings- och vinstmarginalprognoser. ODDO BHF AM:s
portföljförvaltare uppskattade dock bolagets historia av stark organisk
tillväxt, hög lönsamhet, bra förvärvsdisciplin samt starka
konkurrensfördelar. Trots det fanns vissa affärsrisker som försvagade
investeringstesen, enligt ODDO BHF AM. Men Novo Nordisk ansågs ha en mycket
bra ESG-profil, med en femma i betyg, mycket tack vare dess höga poäng
avseende humankapital och bolagsstyrning. Detta blev avgörande för
investeringen, som inte hade skett utan de positiva ESG-resultaten, visar
rapporten.

Novo Nordisks styrkor gällande humankapital uppges vara en stark
företagskultur med en förmåga att behålla och befordra talanger, något som
exemplifieras med att vd Lars Fruergaard Jørgensen tillsattes 2016 efter att
ha varit anställd i bolaget sedan 1991. När det kommer till bolagsstyrning
lyfter ODDO BHF AM fram att bolaget har separerat vd- från
styrelseordförandeposten samt att styrelsens komposition är väldiversifierad,
med 36 procent kvinnor, 36 procent medarbetarrepresentation och fyra olika
nationaliteter. Vad som enligt ODDO BHF AM dock kan förbättras är den
verkställande kommitténs (executive committee) sammansättning och
minoritetsägarnas rättigheter.

Novo Nordisks övergripande ESG-utvärdering, enligt ODDO BHF AM:s bedömning.
(Källa: ODDO BHF AM SAS)

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i
syfte
att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad.
Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i
förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är
frikopplad från Direkts övriga redaktion.

---------------------------------------
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.