Du är här

2017-08-31

Footway Group AB: Footway Group AB: Delårsrapport januari - juni 2017

Footway presenterar delårsrapport för första halvåret 2017.
Onlinebutiken når en omsättning på 228,1 (148,5) mkr, med 9,0 (2,4)
mkr i rörelseresultat före av- och nedskrivningar. Det är glädjande
att se att stordriftsfördelarna kopplade till våra automatiseringar
ger fortsatt god avkastning under tillväxten, säger företagets vd
Daniel Mühlbach.

Halvåret i korthet

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 228,1 (148,5) mkr, en
ökning med 53,6 procent

· Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick 9,0
(2,4) mkr

· Periodens resultat uppgick till 2,6 (-5,7) mkr
· Soliditeten var 71,1 (66,9) procent
· Periodens kassaflöde uppgick till 21,7 (-15,5) mkr och
tillgänglig kassa, inklusive ej utnyttjat utrymme på
checkräkningskredit, per 30 juni, uppgick till 106,9 (57,5) mkr

· Inlösen av två optionsprogram för bolagets ledning och
nyckelpersoner har tillfört moderbolaget 15,3 mkr

Delårsrapporten finns på Footways hemsida:
www.footway.se/finansiell_information
(https://www.footway.se/finansiell_information.html)

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 070-99 99 343

Om Footway

Footway grundades 2010 och är en renodlad skobutik på nätet och
ledande inom segmentet på den nordiska marknaden. Footway har idag 30
anställda med kontor i Kista och centrallager i Helsingborg. Bolaget
hade under 2016 intäkter om 344 mkr motsvarande en årstillväxt om 32
procent. EBITDA-resultatet för helåret 2016 uppgick till 20,8 mkr.

Footways preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet
FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463
80 00. Mer information om bolaget finns på www.footway.se .
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Footway Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades
enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
31 augusti 2017 08:30 CEST.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/footway-group-ab/r/footway-group-ab--delarsrap...
http://mb.cision.com/Main/12671/2336720/716134.pdf
http://mb.cision.com/Public/12671/2336720/930328071a31e2f7.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.