Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-09-01

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden: Ny ordförande och vice-ordförande i Aktiemarknadsnämnden

Pressmeddelande 2016-09-01

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett
- ny ordföranden och vice ordföranden i Aktiemarknadsnämnden.
Till ny ordföranden i nämnden har utsetts
Marianne Gernandt Lundius, Högsta domstolens tidigare ordföranden och
nämndens förre vice-ordföranden. Hon efterträder
Aktiemarknadsnämndens mångåriga ordförande Johan Munck.

Till ny vice-ordföranden har utsetts
Ann-Christine Lindeblad, justitieråd Högsta domstolen.
Övriga ledamöter i Aktiemarknadsnämnden är Anders Ackebo, Mats
Andersson, Ulf Aspenberg, Carina Bergfelt, Jan-Mikael Bexhed, Ramsay
Brufer, Carl-Olof By, Peter Bäärnhielm, Ossian Ekdahl, Johan
Flodström, Anne Holm Rannaleet, Eva Hägg, Richard Josephson, Arne
Karlsson, Margit Knutsson, Sören Lindström, Dick Lundqvist, Wilhelm
Lüning, Nina Macpherson, Jens Nystrand, Robert Ohlsson, Eva Persson,
Carl-Johan Pousette, Hans Schedin, Erik Sjöman, Joakim Strid,
Charlotte Strömberg, Karl-Henrik Sundström och Klas Tollstadius.

"Det är glädjande att Marianne Gernandt Lundius accepterat att axla
ordföranderollen efter den långvarige och mycket framgångsrike
företrädaren Johan Munck ", säger Patrik Tigerschiöld,
valberedningens ordförande.

Aktiemarknadsnämnden består av en ordförande, en vice ordförande och
högst 30 övriga ledamöter, vilka samtliga utses för högst två
kalenderår i sänder. Föreningen för god sed på värdepappersmarknadens
styrelse ska se till att nämnden får en sammansättning som är ägnad
att inge förtroende hos aktörerna på aktiemarknaden och som är
lämplig med hänsyn till nämndens uppgifter.

Aktiemarknadsnämnden ska genom uttalanden, rådgivning och information
verka för god sed på den svenska aktiemarknaden. Varje åtgärd av ett
svenskt aktiebolag som gett ut aktier som är upptagna till handel på
en reglerad marknad (Nasdaq Stockholm eller Nordic Growth Market NGM)
eller av en aktieägare i ett sådant bolag kan bli föremål för
nämndens bedömning, om åtgärden avser eller kan vara av betydelse för
en aktie i ett sådant bolag. Detsamma gäller i fråga om utländska
aktiebolag som gett ut aktier som är upptagna till handel på en
reglerad marknad i Sverige, i den utsträckning åtgärden ska bedömas
enligt svenska regler.

Finansinspektionen har som övervakningsmyndighet överlåtit till
Aktiemarknadsnämnden att fatta vissa beslut som ankommer på
inspektionen. Det gäller bl.a. beslut om tolkning av och dispens från
reglerna om budplikt. Vidare har Nasdaq Stockholm och NGM delegerat
till nämnden att tolka och pröva frågor om dispens från deras
takeover-regler.

Nämnden gör även uttalanden i frågor om god sed på aktiemarknaden
rörande bolag vilkas aktier handlas på en handelsplattform i Sverige,
dvs. First North, Nordic MTF och AktieTorget.

Valberedningen har utöver Patrik Tigerschiöld, ordförande i Föreningen
för god sed på värdepappersmarknaden, bestått av Jan Erik Back -
Svenska Bankföreningen, Kerstin Hermansson - Svenska
Fondhandlareföreningen samt Rolf Skog - Aktiemarknadsnämnden.

Ytterligare information: Patrik Tigerschiöld tfn. 08 - 614 00 20.
Aktiemarknadsnämnden ingår som ett av tre sakorgan i Föreningen för
god sed på värdepappersmarknaden, där samtliga organ för
näringslivets självreglering inom detta område samlats, se
www.godsedpavpmarknaden.se.

Väpnargatan 8, 114 51 STOCKHOLM www.godsedpavpmarknaden.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/foreningen-for-god-sed-pa-vardepappersmarknade...
http://mb.cision.com/Main/14778/2069092/555899.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.