Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-30

Første kvartal 2014: Høyere salgsvolum og kraftproduksjon styrker resultatet

Norsk Hydro ASAs underliggende resultat før finansposter og skatt (EBIT) økte
til 772 millioner kroner i første kvartal 2014, sammenliknet med 471
millioner kroner i fjerde kvartal 2013. Resultatøkningen skyldes sesongmessig
høyere salgsvolum og kraftproduksjon.

* Underliggende EBIT 772 millioner kroner
* Sesongmessig høyere salgsvolum
* Økt kraftproduksjon
* Etterspørselen etter primæraluminium utenfor Kina fortsatt høyere enn
produksjonen
* Investeringer i ny produksjonslinje for bilprodukter og ny
resirkuleringskapasitet

- Vi ser tegn til forbedring i aluminiumindustrien, ettersom etterspørselen
etter aluminium utenfor Kina fortsatt er høyere enn produksjonen. Basert på
en økende bruk av aluminium i biler og stadig større etterspørsel etter
resirkulert metall, vil vi investere i vår virksomhet for valsede produkter i
Tyskland for å øke kapasiteten for produksjon av bilprodukter og
resirkulering. Samtidig vil vi fortsette forbedringsarbeidet i driften med
uforminsket styrke på alle områder, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Hydro vil investere 130 millioner euro i en ny produksjonslinje for
bilprodukter ved valseverket i Grevenbroich i Tyskland. Den nye linjen
forventes å stå ferdig i andre halvdel av 2016, og vil øke den årlige
kapasiteten for karosseriplater i aluminium fra 50.000 til 200.000 tonn. I
første kvartal besluttet Hydro også å investere 45 millioner euro i ny
resirkuleringskapasitet i Tyskland, i samsvar med ambisjonen om å doble
selskapets samlede resirkuleringskapasitet innen 2020.

Underliggende EBIT for forretningsområdet Bauksitt&Alumina bedret seg
sammenliknet med fjerde kvartal 2013, som omfattet et oppgjør av skattekrav
knyttet til ICMS. Aluminaproduksjonen ved raffineriet Alunorte var stabil,
men kostnadene for fyringsolje økte, hovedsakelig som følge av innføringen av
ICMS-skatt på fyringsolje fra 1. februar.

- Aluminaproduksjonen har tatt seg opp og stabilisert seg etter problemene ved
Alunorte-raffineriet i fjor. Mange indikatorer peker nå i riktig retning,
både ved Alunorte og ved bauksittgruven Paragominas. Vi er trygge på at den
erfaringen vi har opparbeidet oss vil gjøre virksomheten mer robust, sier
Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Primærmetall gikk ned i kvartalet, hovedsakelig som
følge av forsikringsoppgjøret som ble mottatt i fjerde kvartal. Høyere
produktpremier og økt salgsvolum ble delvis utliknet av høyere kostnader på
alumina og kraft og lavere realiserte LME-priser.

Hvis negative valuta- og lagervurderingseffekter holdes utenfor, økte
underliggende EBIT for Metallmarked, hovedsakelig som følge av bedre
resultater i innkjøps- og handelsvirksomheten.

Valsede Produkters underliggende EBIT økte i første kvartal, grunnet
sesongmessig høyere salgsvolum og lavere vedlikeholdskostnader, som delvis
ble utliknet av lavere marginer.

Underliggende EBIT for Energi økte, hovedsakelig på grunn av høyere
kraftproduksjon.

Underliggende EBIT for Sapa økte sammenliknet med fjerde kvartal, påvirket av
sesongmessig høyere salgsvolumer.

Kontantstrøm fra driften var negativ med 0,7 milliarder kroner i første
kvartal, påvirket av en sesongmessig økning i arbeidskapital og en
skattebetaling knyttet til en pågående skattesak i Norge. Netto kontantstrøm
benyttet til investeringsaktiviteter utgjorde 0,6 milliarder kroner. Hydros
netto gjeldsposisjon var om lag 0,6 milliarder kroner ved utgangen av første
kvartal.

Rapportert resultat før finansposter og skatt utgjorde 822 millioner kroner i
første kvartal. Rapportert EBIT inkluderte netto urealiserte gevinster på
derivater, som utgjorde 170 millioner kroner til sammen. Rapportert EBIT
inkluderte også nedskrivningskostnader på 33 millioner kroner knyttet til det
avtalte salget av Hydros støperi i Hannover, og en kostnad på 86 millioner
kroner (Hydros andel) i Sapa, hovedsakelig knyttet til
omstruktureringsaktiviteter.

Resultat fra videreført virksomhet utgjorde 462 millioner kroner i første
kvartal, inkludert en netto valutagevinst på 193 millioner kroner. I forrige
kvartal utgjorde resultat fra videreført virksomhet et tap på 758 millioner
kroner, inkludert et netto valutatap på 688 millioner kroner.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nøkkeltall Første kvartal 2014 Fjerde kvartal 2013 % endring forrige kvartal Første kvartal 2013 % endring samme kvartal i 2013 Året 2013 |
| |
|Millioner kroner, unntatt tall per aksje |
| |
|Driftsinntekter 18 282 16 570 10 % 16 109 13 % 64 877 |
| |
|Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 822 (14) >100 % 704 17 % 1 663 |
|Poster ekskludert (50) 485 >(100) % 372 >(100) % 1 063 |
|Underliggende EBIT 772 471 64 % 1 076 (28) % 2 725 |
| |
|Underliggende EBIT: |
|Bauksitt&Alumina (288) (379) 24 % (63) >(100) % (1 057) |
|Primærmetall 312 484 (36) % 364 (14) % 1 422 |
|Metallmarkeder 141 190 (26) % 146 (3) % 594 |
|Valsede Produkter 181 100 81 % 152 19 % 615 |
|Energi 435 383 14 % 517 (16) % 1 653 |
|Øvrig og elimineringer (8) (306) 97 % (38) 78 % (502) |
|Underliggende EBIT 772 471 64 % 1 076 (28) % 2 725 |
| |
|Underliggende EBITDA 1 861 1 619 15 % 2 212 (16) % 7 306 |
| |
|Underliggende resultat fra avhendet virksomhet - - - 49 (100) % 220 |
| |
|Resultat 462 (758) >100 % 263 76 % (839) |
|Underliggende resultat 388 140 >100 % 649 (40) % 1 610 |
| |
|Resultat per aksje 0,19 (0,39) >100 % 0,14 37 % (0,45) |
|Underliggende reusltat per aksje 0,16 0,02 >100 % 0,30 (46) % 0,65 |
| |
|Finansielle data: |
|Investeringer - millioner kroner 546 1 057 (48) % 1 077 (49) % 3 761 |
|Justert netto rentebærende gjeld ved periodens slutt (11 230) (10 128) (11) % (9 858) (14) % (10 128) |
| |
| |
|Nøkkeltall fra driften |
| |
|Produksjon av alumina (1 000 tonn) 1 428 1 452 (2) % ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.