Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-22

Fortnox AB: Starkt andra kvartal med lönsam tillväxt

Koncernens nettoomsättning ökade med 41,0 procent till 89,8 Mkr och
rörelseresultatet uppgick till 22,2 Mkr, vilket ger en
rörelsemarginal om 24,7 procent. Den genomsnittliga månadsintäkten
uppgick till 127 kr per den 30 juni, jämfört med 118 kr samma period
föregående år. Under andra kvartalet ökade antalet kunder med 13 000
nya företag till totalt 233 000 kunder. Det är en ökning med 29,4
procent jämfört med samma period föregående år.

- Fler kunder och högre månadsintäkter per kund indikerar att
tillväxtstrategin är framgångsrik. I Sverige finns nära 800 000
företag med upp till 20 anställda, vilket är vår huvudsakliga
marknad. 233 000 av dem är våra kunder, säger Nils Carlsson, Fortnox
VD.

Fortnox redovisar ytterligare ett starkt kvartal, som ligger något
över koncernens finansiella mål om tillväxt och rörelsemarginal.
Koncernens nettoomsättning ökade till 89,8 Mkr, jämfört med 63,7 Mkr
samma period 2017. Rörelseresultatet uppgick till 22,2 Mkr, jämfört
med 13,0 Mkr samma period föregående år. Det innebar att
rörelsemarginalen ökade från 20,4 procent till 24,7 procent, jämfört
med samma period föregående år.

Moderbolaget hade en fortsatt stark utveckling under andra kvartalet,
med en rörelsemarginal om 28,7 procent. Även Fortnox Finans visade en
lönsam tillväxt. Dotterbolaget har ett tydligt fokus på tillväxt
genom att erbjuda finansiella tjänster till Fortnox kundbas.
Nettoomsättningen har fortsatt att öka. Rörelsemarginalen uppgick
till 13,9 procent, jämfört med 2,3 procent samma period föregående
år.

Under andra kvartalet ökade kundstocken med 13 000 nya företag, vilket
innebar att Fortnox hade totalt 233 000 kunder per den 30 juni 2018.
Det är en ökning med 29,4 procent jämfört med samma period föregående
år då Fortnox hade 180 000 kunder. Intäkterna per kund har även under
andra kvartalet utvecklats positivt. Per den 30 juni 2018 var den
genomsnittliga månadsintäkten per kund 127 kr, jämfört med 118 kr
samma period föregående år.

För att möta kundtillväxten och den ökande efterfrågan på molntjänster
för småföretagare ökade Fortnox personalstyrkan. Per den 30 juni hade
koncernen totalt 235 medarbetare. Det motsvarar en ökning med 14,6
procent jämfört med samma period föregående år då koncernen hade 205
medarbetare. Fortnox har behov att rekrytera ytterligare medarbetare.

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen andra kvartalet 2018 (samma period
föregående år).

· Nettoomsättningen för koncernen ökade med 41,0 procent till 89,8
Mkr (63,7 Mkr).

· Rörelseresultatet uppgick till 22,2 Mkr (13,0 Mkr) vilket
motsvarar en rörelsemarginal på 24,7 procent (20,4 procent).

· Moderbolaget redovisar en rörelsemarginal om 28,7 procent (23,2
procent).

· Resultatet efter skatt uppgick till 16,7 Mkr (10,0 Mkr).
· Resultatet per aktie uppgick till 0,28 kr (0,17 kr).
Denna information är sådan information som Fortnox AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 augusti 2018 kl. 08:30 CEST.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Nils Carlsson, vd Fortnox

076-644 77 00, nils.carlsson@fortnox.se

Fortnox erbjuder en molnbaserad plattform så att småföretagare och
redovisningsbyråer kan sköta ekonomi och administration på ett
effektivt sätt. Plattformen är marknadsledande i Sverige. Den ger
även kunderna tillgång till finansiella tjänster samt
företagsförsäkringar. Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i
Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF. För ytterligare
information se www.fortnox.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fortnox-ab/r/starkt-andra-kvartal-med-lonsam-t...
http://mb.cision.com/Main/15293/2596812/895207.pdf
http://mb.cision.com/Public/15293/2596812/8dadd246ed9fc119.pdf
http://mb.cision.com/Public/15293/2596812/8ee63d80c113296f.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.