Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-18

Fortnox: Delårsrapport januari – september 2016

Sammanfattning av Fortnox under tredje kvartalet 2016 (jämfört med samma
period föregående år)

* Nettoomsättningen ökade med 52,3 procent till 49,1 mkr (32,2).
* Rörelseresultatet uppgick till 15,4 mkr (7,8) vilket motsvarar en
rörelsemarginal på 31,4 procent (24,2).
* Moderbolaget redovisar en rörelsemarginal om 33,1 procent (27,8).
* Resultatet efter skatt uppgick till 11,5 mkr (6,1)
* Resultatet per aktier uppgick till 0,20 kr (0,11)

Januari - september 2016? (jämfört med samma period föregående år)

* Nettoomsättningen ökade med 49,5 procent till 135,8 mkr (90,8).
* Rörelseresultatet uppgick till 29,4 mkr (15,4) vilket motsvarar en
rörelsemarginal på 21,6 procent (17,0). Moderbolagets rörelsemarginal
uppgår till 24,2 procent (21,1).
* I resultatet ingår engångskostnader om 3,2 mkr direkt hänförliga till
Vismas bud. Exklusive dessa engångskostnader uppgår rörelsemarginalen i
koncernen till 24,0 procent (17,0) och i moderbolaget till 26,9 procent
(21,1)
* Resultatet efter skatt uppgick till 22,6 mkr (12,0)
* Resultatet per aktie uppgick till 0,39 kr (0,21 kr)

VD-kommentar:

Bästa kvartalet hittills med stark tillväxt och dubblerat resultat

Det tredje kvartalet var det bästa hittills i Fortnox 16-åriga historia.
Försäljningen ökade med över 52 procent till 49,1 mkr. Detta trots att
sommarmånaderna brukar vara lite lugnare. Samtidigt mer än fördubblades
rörelseresultatet till 15,4 mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på drygt
31 procent.

Antalet nya kunder fortsatte att öka. Den sista september hade Fortnox över
143 000 kunder, vilket är drygt 31 procent fler jämfört med samma tid förra
året.

Både licensförsäljningen och våra plus-tjänster utvecklades fortsatt positivt
under perioden. Särskilt starkt går vår tolkningtjänst av
leverantörsfakturor, som är en förutsättning för att gå över till digital
attestering.

Dotterbolaget Nox Finans, som tillhandahåller våra finansiella tjänster till
småföretag, utvecklades enligt plan och bidrog positivt till
rörelseresultatet.

Sammantaget ökade Fortnox försäljning under årets första nio månader med
närmare 50 procent till 135,8 mkr. Niomånadersresultatet på 29,4 mkr, ger en
rörelsemarginal på 21,6 procent, eller 24 procent justerat för
engångkostnader i samband med Vismas bud under våren.

Det innebär att Fortnox hittills i år och med god marginal överträffat våra
finansiella mål om en årlig tillväxt på 25 procent och genomsnittlig marginal
på minst 20 procent.

Tillväxten och resultatet är en kvittens på bolagets innovationskraft och att
våra investeringar i nya molnbaserade produkter och tjänster nu börjar betala
sig.

Även om övergången från lokalt installerade administrativa program till
molnbaserade lösningar pågått under flera år, är vi fortfarande bara i början
av digitaliseringen.

FAR, revisions- och redovisningsbranschens egen organisation, konstaterar i en
färsk framtidsstudie att ”hastigheten i förändringen kommer att accelerera de
närmaste åren. Molnbaserade tjänster, ’big data’ och en ökad automatisering
avancerar snabbt och transformerar bransch efter bransch i grunden”. I
rapporten med titeln ”Nyckeln till framtiden” refereras till utländska källor
som förutspår molntjänster redan 2020 kan komma att stå för 95-100% av
branschens IT-lösningar.

Fortnox är väl positionerat för att tillgodogöra sig den digitala
transformationen. Vi har branschens bredaste produktportfölj, som bygger på
den senaste tekniken och är utvecklad speciellt för små och mindre företag.
Vi har en stor och växande kundbas och samarbete med Sveriges alla ledande
redovisnings- och redovisningsbyråer. Det ger oss en unik kanal till
marknaden, samtidigt som vi kan stötta våra partners i deras egen
digitalisering.

Arbetet med att utveckla vårt ekosystem av produkter och tjänster fortsätter.
Det gäller både för mindre företag och organisationer samt för redovisnings-
och revisionsbyråer. Ett exempel på det senare är vårt tjänst Digital Byrå,
som sparar mycket tid och arbete för de som arbetar i redovisningsbranschen
och som lanserades i början av året. I våras tecknade vi även avtal med
Wolters Kluwer, som är störst på skatte- och bokslutsprogram i Sverige, om
att gemensamt ta fram den första molnbaserade helhetslösningen för
digitalisering och automatisering av processen från bokföring till bokslut
och deklaration.

I september var det också premiär för Fortnox Digital Strategi, då vi på plats
hjälper redovisningsbyråer och andra kunder med att flytta över
administrationen till Fortnox. Redovisningsbyråerna är vår viktigaste kanal
och det är därför självklart för oss att stötta dem i deras transformering.

Under oktober och november genomför vi vår årliga roadshow för redovisnings-
och revisionsbranschen. Höstens roadshow är den femte i ordningen. Det blir
14 föreställningar på 13 platser.

Fortnox framgångar har nyligen också uppmärksammats i affärsmedierna. Dagens
Industri har för fjärde året i rad utsett Fortnox till Gasellföretag.
Utmärkelsen ges till Sveriges snabbast växande företag. Samtidigt har vi för
andra året i rad utsetts till ett av landets Superföretag av Veckans Affärer,
med den högsta tillväxten, bästa lönsamheten och högsta avkastningen bland
svenska företag de senaste fyra åren. Bara tre noterade företag finns med på
årets lista; Axis, Storytel och Fortnox.

Johan Berg

T.f. verkställande direktör

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.