Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-12

Fortum: Fortum och berörda fiskevårdsområdesföreningar i Österdalälven - Siljan har kommit överens

Fortum och berörda fiskevårdsområdesföreningar i Österdalälven -
Siljan har kommit överens om hur kompensationen för vattenkraftens
påverkan på fisket i Österdalälven ska genomföras. Överenskommelsen
innebär att fiskvägar byggs för uppströms och nedströms vandring
förbi de tre vattenkraftverken Blyberg, Spjutmo och Väsa. Fortum
kommer även att bidra med medel till berörda
fiskevårdsområdesföreningar så att de kan säkra en bra livsmiljö för
fisken.

Efter flera års diskussioner som lett fram till ett domstolsbeslut har
Fortum och fiskevårdsområdesföreningarna i Österdalälven-Siljan
kommit överens om en lösning som innebär att fiskvägar byggs förbi
tre kraftstationer i Österdalälven. Fiskvägarna syftar enligt
uppgörelsen till att möjliggöra både uppströms och nedströms vandring
av främst öring.

I och med detta regleras slutligt den skada på det tidigare lokala
fisket som uppstod i och med kraftverksbyggena och hur detta ska
kompenseras. Då vandringsvägar anläggs försvinner också det gamla
kravet på utsättning av fisk i Siljan successivt.

Fortum står bakom överenskommelsen och kommer att göra sitt yttersta
för att lösningen ska bli framgångsrik, även om företaget under hela
processen påpekat att en lösning med tre efter varandra följande
fiskvägar erfarenhetsmässigt har små möjligheter att bli effektiva
för naturlig reproduktion - särskilt det saknas naturliga lekområden
uppströms kraftverken.

-Fiskvägar är inte den lösning vi förespråkade då det handlar om nu
överdämda och regleringspåverkade tidigare strömhabitat, samt tre
kraftverk i rad som ska passeras, säger Toni Kekkinen, chef för
Fortums vattenkraft. Man bör söka bästa möjliga lösningar för varje
enskild plats eller vattensystem för maximalt resultat. Erfarenheter
från både Sverige och internationellt visar att om så många som tre
vattenkraftverk och därtill flera sjöliknande magasin ska passeras så
kommer bara en begränsad andel av fisken att klara vandringen. En
passage kan fungera på rätt ställe. Kanske två. Men tre fiskvägar på
rad är med väldigt stor sannolikhet för många - och hade det handlat
om fler hade det garanterat varit helt verkningslöst.

Om målet är att möjliggöra ett stort ochhållbart öringfiske baserad
uteslutande på naturlig reproduktion, borde s k "trap and transport"
ha valts som lämplig åtgärd. Denna metod hade garanterat antalet
lekande fiskar och dessutom uteslutit de passageförluster fisk som nu
kommer att uppstå. Fiskevårdsområdena och domstolen anser dock att
fiskvägsalternativet är rätt väg, och vi har slutit överenskommelse
om denna lösning så självklart kommer Fortum att göra det företaget
kan för att fiskvägarna får bästa förutsättningar att lyckas..

Konkret innebär överenskommelsen att Fortum ska bygga fiskvägarna
medan fiskevårdsområdena tar på sig att säkerställa att det finns
tillgängliga biotoper uppströms så att den fisk som klarar vandringen
upp också skall kunna reproducera sig. Det senare saknas i dagsläget.
För att åtgärda detta kommer Fortum under en tioårsperiod att stötta
fiskevårdsområdenas arbete ekonomiskt.

-Vi kommer självklart att följa upp åtgärderna i överenskommelsen
under dessa tio år vilket kan ge värdefulla bidrag för oss alla i
arbetet att kunna avgöra var och vilka typer av kompensatoriska
åtgärder som fungerar bäst. Förhoppningsvis kan detta hjälpa oss i
det framtida arbetet med att säkerställa fiskbeståndens status. Att
genomföra åtgärder är en sak, men att ta sig tid att utvärdera och
lära av dessa är minst lika viktigt, säger Toni Kekkinen..

Fortum bedriver vattenkraft i ett stort antal älvar i såväl Sverige
som Finland och har betydande erfarenhet av olika
skadekompensatoriska åtgärder, t. ex. kompensationsodling/utsättning,
trap-and-transport, fiskvägar och biokanaler. Ett mångårigt samarbete
med forskningsvärlden, inte minst Karlstads universitet, har också
inneburit studier av alltifrån bästa möjliga teknik för
kompensationsodling, nedströms vandring till utveckling av
fångstdatainsamling. Överenskommelsen om fiskvägar i Österdalälven
kommer ytterligare att bidra till erfarenhetsuppbyggnaden.

För oss är det viktigt att alltid utgå från varje enskild plats behov
och förutsättningar - både vad gäller energiproduktion och biologisk
mångfald. Det gäller att göra rätt åtgärder på rätt ställe. Vissa
platser har större betydelse för biologisk mångfald, precis som det
finns platser som är viktigare för energiproduktion. Vår ambition är
att tillsammans med andra intressenter kunna hitta rätt avvägning för
varje plats så att vi gör rätt sak på rätt plats med rätt kunskaper,
avslutar Toni Kekkinen.

För mer information, kontakta gärna
Toni Kekkinen, chef vattenkraft, Fortum, tfn 070-344 56 71
Per-Oscar Hedman, presschef Sverige, Fortum, tfn 070-214 75 45

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder
med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra
resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i
omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000
energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen
och Indien. Idag är 62% av vår elproduktion CO2-fri. Vår omsättning
under 2016 uppgick till 3,6 miljarder euro. Fortums aktie är listad
på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Följ oss gärna på Twitter (http://www.twitter.com/FortumSverige) och
Facebook (http://www.facebook.com/FortumSverige).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fortum/r/fortum-och-berorda-fiskevardsomradesf...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.