Du är här

2018-03-12

Fortum Sverige: Vårfloden närmar sig i Dalälven och Vänernälvarna

Inför årets vårflod finns det mycket snö i Dalälvens och Klarälvens
tillrinningsområden. Mer snö än normalt har även Norsälven,
Gullspångsälven och Byälven. Risken för höga flöden när snön väl
smälter är högre än på flera år. Fortum förbereder genom att tömma
magasinen mer än vanligt för att skapa utrymme att dämpa flödena och
minska risken för skador i samband med vårfloden.

-En del sjöar kommer upplevas som "rekordlåga" innan vårfloden
startar, det är dock en förutsättning för att minska riskerna för
skador i samband med vårfloden och det enligt de tillstånd som finns,
säger Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på
Fortum.

Förutom att tömma magasinen mer än vanligt där detta är möjligt har
Fortum möten inför vårfloden med länsstyrelser och kommuner där vi
har verksamhet. Vid dessa möten medverkar även SMHI och under
vårfloden samverkar dammägare, räddningstjänst, länsstyrelse och SMHI
för att viktig samhällsinformation ska nå ut

-Väderprognosen som sträcker sig en dryg vecka fram visar inget tecken
på att årets vårflod kommer starta den närmaste veckan. Fortum följer
väderprognoserna dag för dag och beräknar vad som händer med snön
varje dag, säger Claes Kjörk.

Vårfloden kommer att bli större än normalt, men en utveckling där
temperaturen från mitten av mars går över noll grader för att sedan
stiga långsamt under april gör att vårfloden att kommer sträckas ut
över tid och därmed ge lägre flödestopparna. Håller däremot kylan i
sig långt i in april för att därefter följas av snabbt stigande
temperaturer och mycket nederbörd kommer vi få höga vattennivåer i
både sjöar och vattendrag.

Fortum förbereder genom att reglerade sjöar nu tappas ur för att göra
plats för smältvattnet i magasinen. Hur stor del som kan magasineras
varierar kraftigt mellan olika sjöar. Fortum har magasin som kan
rymma en stor vårflod utan att någon tappning behöver släppas på
medan andra magasin fylls på på någon vecka och därefter måste allt
vatten som rinner till tappas ut i samma takt.

-Ett normalt år stänger vi tappningen när vårfloden startar, men detta
år kommer tappningen från många magasin fortsätta några vecka längre
för att minska risken att magasinen blir fyllda när snösmältningen är
som störst och de oreglerade vattendragen har ett högt flöde, säger
Claes Kjörk.

Dalälven
Österdalälven har många reglerade sjöar och Västerdalälven är till
största delen oreglerad. Målet är att det högsta flödet från
Västerdalälven har passerat sammanflödet med Österdalälven när Siljan
når sin högsta regleringsgräns och tappningen måste ökas.

Även med nära normalt väder under våren är det troligt att:

· Västerdalälven kommer få ett högt flöde som kan ge problem i
översvämningskänsliga områden.

· Siljans nivå når över högsta regleringsgränsen och avtappas enligt
bestämmelserna i vattendomen. Siljan utlopp är trångt och det är
inget ovanligt att Siljan stiger några decimeter över den högsta
nivån där tappningen får varieras.

· Även Runn och Hovran påverkas smala och grunda avsnitt i älven och
nivåerna kommer även i dessa sjöar tappas enligt fastställda
bestämmelser i vattendomen när flödet i Dalälven är högst.

Klarälven
I Klarälven planerar Fortum att öppna dammluckorna långt innan
magasinet är helt fyllt för att möjligheten att dämpa flödet någon
när det rinner till som mest från de norska fjällen.

Klarälvens största magasin Höljessjön är trots sin storlek ett litet
magasin i förhållande till det stora tillrinningsområdet som till
största delen ligger i Norge. Vi räknar med att fem gånger så mycket
som hela magasinets volym ska passera innan vårfloden är över. Detta
innebär att tappningen inte kan minskas under hela vårfloden. Målet
är att kunna dämpa flödet något när tillflödet är som högst. Kommer
det mycket regn samtidigt som snösmältningen är som störst är det
svårt att dämpa flödet exakt rätt tid och vissa år blir dämpningen
liten.

De som påverkas av höga nivåer i Klarälven bör förbereda sig på ett år
med mycket vatten i älven. Det är troligt att vi kommer att få flöden
på ca 600 m3/s, senast vårfloden var på dessa nivåer var 2014.

Gullspångsälven, Norsälven och Byälven
I Gullspångsälven, Norsälven och Byälven förväntas en större vårflod
än som varit de senaste åren, men det är för tidigt att bedöma risken
för problem. Mer information kommer lämnas när vårfloden har startat
och det går att bedöma hur höga flöden och vattennivåer som kan
förväntas.

För mer information kontakta gärna:
Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum, tfn
070-3297275

Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45
Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder
med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra
resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i
omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 9 000
energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen
och Indien. Vår omsättning under 2017 uppgick till 4,5 miljarder
euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Följ oss gärna på Twitter (http://www.twitter.com/FortumSverige) och
Facebook (http://www.facebook.com/FortumSverige).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fortum-sverige/r/varfloden-narmar-sig-i-dalalv...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.