Du är här

2017-09-11

Fortum: Trap- and transport även för nedströmsvandrande laxfisk i Klarälven föreslås i ett nyligen avslutat flerårigt...

På ett seminarium vid Arlanda idag presenterade Karlstad universitet
resultaten från ett femårigt forskningsprojekt som undersökt
möjligheter till att öka överlevnaden hos nedströmsvandrande laxfisk
i Klarälven. Närvarade gjorde bl.a. representanter från Fortum och
andra kraftbolag, Kammarkollegiet, Energimyndigheten, Havs- och
vattenmyndigheten, Vattenmyndigheten Västerhavet, Länsstyrelsen i
Värmland, Länsstyrelsernas Fiskeutredningsgrupp (FUG), Klarälvens
vattenråd, Sportfiskarna, Sveriges Lantbruksuniversitet samt ett par
konsultföretag inom fiskvägsteknik.

Sedan 1930-talet har lekvandrande lax och öring årligen infångats vid
första vandringshindret i älven och åkt lastbil förbi den utbyggda
delen för att släppas av och möjliggöra naturlig lek på platser
ovanför det åttonde kraftverket, Edsforsen. Parallellt sker
kompensationsutsättningar av odlad laxfisk nedströms det första
vandringshindret för att möjliggöra ett fiske efter lax och öring i
Vänern. Den vilda laxfisken skyddas samtidigt genom
fredningsbestämmelser.

Karlstad universitet och Fortum har bedrivit forskningssamarbete om
lax och öring i Klarälven under många år. Den kumulativa dödligheten
hos ung lax under nedströmsvandring och kraftverkspassager har visat
sig vara hög. Bland de resultat som redovisas från det senaste
projektet påvisades en ännu högre dödlighet för utlekt fisk, där
endast enstaka märkta utlekta laxar framgångsrikt passerade alla
dammar. Projektet - som riktat in sig på att ge underlag för att
förbättra just överlevnaden för laxungar och utlekt lax på vägen från
lek - visar också att spill vid kraftverken har stor betydelse för
den utlekta laxens passagemöjligheter. Liknande resultat inhämtades,
som en del av projektet, för ung lax i Winooski River i USA.

- Kraftverken utgör de facto vandringshinder för fisken, både
uppströms och nedströms. I detta forskningsprojekt har vi fokuserat
på att få kunskap om laxens vandringsbeteende för att kunna förbättra
möjligheterna för fiskens nedströmsvandring. Något som tidigare varit
eftersatt, inte bara i Klarälven utan på många platser i världen,
säger projektledaren Larry Greenberg på Karlstads universitet.

Projektet föreslår att en ökad överlevnad bland nedströmsvandrande
laxfisk skulle kunna åstadkommas genom att fisken leds av från
Edsforsens turbinintag och samlas upp för transport förbi kraftverken
och sätts ut nedströms Forshaga kraftverk. Eftersom det finns ytterst
få exempel på avledare vid kraftverk av Edsforsens storlek och
geografiska placering, är samtliga studerade åtgärdsalternativ att
betrakta som experimentella och kommer att kräva utvärderingar och
modifieringar under en försöksperiod som bör spänna över flera år. Av
de sex olika åtgärdsförslag som studerats förordas två lösningar med
s k. beta-avledare. Alternativet beräknas kosta ca. 130 milj kr som
engångskostnad samt ca. 8,5 milj kr i årliga löpande kostnader.

- Det är viktigt att hitta rätt lösning för rätt vattendrag. Ett
exempel på detta är just Klarälven - ett vattendrag med åtta
vattenkraftverk från första vandringshinder upp till laxens
kvarvarande lek- och uppväxtområden - där vi under senare tid sett en
positiv trend för den unika populationen av Klarälvslax. Projektets
resultat har nu gett oss viktig kunskap om hur laxstammen i Klarälven
ytterligare kan stärkas, säger Marco Blixt som är fiskeansvarig på
Fortum.

Av de cirka 8,3 miljoner kr som satsades i projektet mellan år 2012
och 2016 kommer 1,1 miljoner kr från Karlstads universitet, 2
miljoner kr från det EU-finansierade interregprojektet "Vänerlaxens
fria gång" samt ca 5,2 miljoner kr från Fortum: hälften från interna
forskningsanslag och hälften från Fortums miljöfond, som finansieras
genom försäljningen av Bra miljömärkt el.

För mer information, kontakta gärna
Marco Blixt, Ansvarig för fiskefrågor inom Fortum Hydro tfn 070-369
1222, e-post marco.blixt@fortum.com

Larry Greenberg, Professor och projektledare, Karlstad universitet tfn
070-204 1312, e-post larry.greenberg@kau.se

Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder
med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra
resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i
omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 9 000
energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen
och Indien. Idag är 62% av vår elproduktion CO2-fri. Vår omsättning
under 2016 uppgick till 3,6 miljarder euro. Fortums aktie är listad
på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Följ oss gärna på Twitter (http://www.twitter.com/FortumSverige) och
Facebook (http://www.facebook.com/FortumSverige).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fortum/r/trap--and-transport-aven-for-nedstrom...
http://mb.cision.com/Public/32/2344273/96dea16b95bfd91d.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.