Du är här

2017-08-25

Fortum Värme: Delårsrapport: hållbar lönsamhet och historiskt beslut

Idag publicerar Fortum Värme sin delårsrapport för årets första sex
månader. Företaget har haft en hållbar lönsamhet, vunnit en lång rad
nya kunder och inte minst beslutat att öka takten för att kunna fasa
ut det sista kolet ur fjärrvärmen.

Nyckeltal

· Nettoomsättningen uppgick till 3 786 MSEK (3 751).
· Rörelseresultatet uppgick till 1 114 MSEK (1 079).
· Resultatet efter skatt uppgick till 809 MSEK (793).
· Försäljningen uppgick till 5 960 GWh (5 560) varav 4 809 GWh (4
737) utgjordes av värme.

Vd-kommentar

"I februari fattade bolaget och dess styrelse ett beslut av stor
betydelse för den framtida utvecklingen av Fortum Värme. Vi ökar nu
takten i arbetet med att nå ett energisystem baserat på 100 procent
förnybara och återvunna bränslen. Vi planerar för att kunna bygga ett
nytt kraftvärmeverk i Lövsta i nordvästra Stockholm. Vi satsar på att
kunna fasa ut det sista kolet i Värtan med målet att vara klara redan
under 2022. Satsningarna är ytterligare stora steg på vägen för att
förverkliga visionen om en resurs- och klimatneutral fjärrvärme i
Stor-Stockholm.

Att den kurs vi lagt ut uppskattas i marknaden är tydligt.
Nyförsäljningen är fortsatt framgångsrik och särskilt glädjande är
att Fortum Värmes värme- och kylalösningar valts av utvecklarna av
prestigeprojekt som Center of Excellence vid Nya Karolinska och den
nya stadsdelen Bromstensstaden.

Fortum Värme har under de senaste sex åren investerat över sju
miljarder kronor i ny hållbar värmeproduktion. De nya
kraftvärmeverken i Brista och Värtan svarar tillsammans för en
kapacitet som kan försörja mer än 250 000 lägenheter med värme och
generera el till cirka 200 000 elbilars årsbehov från 100 procent
förnybara och återvunna bränslen. Biokraftvärmeverket i Värtan är nu
driftsatt och uppvisar extremt bra miljö- och energiprestanda. Den
fortsatta resan mot framtidens smarta och hållbara energisystem
innehåller flera satsningar:

· introduktionen av nya digitaliseringslösningar för kunderna som
utvecklar smarta och hållbara fastigheter genom effekt- och
energistyrning

· fortsatt utveckling av kundsamverkan genom Öppen Fjärrvärme
(oppenfjarrvarme.se)

· projektet Stockholm Data Parks (stockholmdataparks.com) för
storskalig värmeåtervinning från datahallar som lanserades i januari,
där nya avtal om värmeåtervinning tecknats med exempelvis H&M

· ny produktionskapacitet baserad på förnybara eller återvunna
bränslen, där planerna för utvecklingen av ny kraftvärme i Lövsta i
nordvästra Stockholm utvecklas alltmer; målet är att vi ska ha ett
markanvisningsavtal med Stockholms stad på plats kring årsskiftet

För att lyckas behöver flera saker falla på plats. Vi måste vårda och
utveckla vår konkurrenskraft genom hållbara och smarta lösningar för
våra kunder. Vi behöver dessutom ha en hållbar lönsamhet som ger
utrymme för fortsatta investeringar. Vår lönsamhet är i nivå med
fjolårets, trots att vi inte längre har kvar gasverksamheten, detta
bland annat tack vare det nya biokraftvärmeverket i Värtan.

Att realisera alla satsningar är utmaningen för kommande halvår och
åren därefter. Det är en viktig och spännande resa jag ser fram emot,
och det är en resa som Fortum Värme står väl rustad för."

Anders Egelrud
Fortum Värmes vd

Hela rapporten finns bifogad.

Om du har frågor, hör av dig till:
Jonas Collet, Fortum Värmes presschef,
jonas.collet@partners.fortum.com eller Fortum Värmes presservice på
020 - 30 20 40.

Här finner du våra pressfoton
(https://www.flickr.com/photos/fortumvarme/albums).

Fortum Värme skapar energin i framtidens städer
Fortum Värme skapar ett behagligt inomhusklimat till boende och
verksamma i Stor-Stockholm. Det lokala energibolaget producerar
resurseffektiv fjärrvärme, fjärrkyla och el och ägs till lika delar
av Fortum och Stockholms stad. Tillsammans med kunder och
stockholmare har Fortum Värme bidragit till att Stockholm räknas som
en av världens mest hållbara huvudstäder.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fortum-varme/r/delarsrapport--hallbar-lonsamhe...
http://mb.cision.com/Main/15781/2333698/714030.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.