Du är här

2017-10-05

Fram: Fram Skandinaviens erbjudande tecknades till 145,8 MSEK vilket motsvarar 748 procent av erbjudandet

FRAM SKANDINAVIENS ERBJUDANDE TECKNADES TILL 145,8 MSEK VILKET MOTSVARAR 748 PROCENT AV ERBJUDANDET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

FRAM SKANDINAVIEN (Fram^ eller Bolaget) offentliggör utfallet av erbjudandet om att teckna B-aktier i Bolaget till ett värde om 19,5 MSEK (Erbjudandet). Erbjudandet har rönt stor uppmärksamhet och de inkomna anmälningarna summerar till cirka 145,8 MSEK, motsvarande 748 procent av Erbjudandet.

Fram^ har genomfört en ägarspridning i Bolaget genom att inför planerad listning på Nasdaq First North erbjuda 975 000 B-aktier i Bolaget till ett pris om 20 SEK per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om 19,5 MSEK. Innan Erbjudandet uppgick antalet A-aktier i Bolaget till 57 750 och antalet B-aktier till 1 467 250. Efter Erbjudandet uppgår antalet A-aktier till 57 750 och B-aktier till 2 442 250. Anmälningsperioden i Erbjudandet löpte från den 20 oktober 2017 till och med den 3 oktober 2017. I samband med Erbjudandet inkom cirka 1 450 teckningar som tillförde bolaget cirka 810 nya aktieägare.

Fram^ har ansökt om listning på Nasdaq First North. Första handelsdag är planerad till den 12 oktober 2017.

Max Bergman, VD på Fram^: Vi är otroligt glada över den höga teckningsgraden i Fram^ och det känns fantastiskt bra att så många uttryckt intresse för vårt bolag och våra framtidsplaner. På Fram^ är vi alla mycket tacksamma för det mottagande vi fått av marknaden såhär långt och vi ser fram emot att välkomna nya aktieägare i detta spännande bolag och skapa långsiktigt aktieägarvärde.

Preliminär tidsplan

Avräkningsnotor skickas ut till de som erhållit tilldelning 5 oktober 2017

Likviddag för avräkningsnotor 9 oktober 2017

Första dag för handel på Nasdaq First North 12 oktober 2017

Emissionsinstitut
Mangold Fondkommission AB

Legal Rådgivare
Jansson & Norin

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB

Stockholm den 5 oktober 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta
Max Bergman, VD
Telefon: +46 704 92 40 46
E-post: max.bergman@wearefram.com mailto:max.bergman@wearefram.com

Stefan Di Rolfo, vVD & CFO
Telefon: +46 706 95 85 95
E-post: stefandirolfo@wearefram.com mailto:stefandirolfo@wearefram.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Fram Pressrelease 2017-10-05.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21234

Kort om Fram^
Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 60 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt

VIKTIG INFORMATION
Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.