Du är här

2017-09-14

Från Autolivs kapitalmarknadsdag

Autoliv ska inleda en strategisk översyn av verksamhetsstrukturen med avsikt att skapa separata bolag av dess nuvarande affärssegment Passive Safety och Electronics.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Intentionen är att skapa två börsnoterade bolag som kan adressera två differentierade, växande marknader med ledande produkter och därigenom skapa ytterligare mervärde för aktieägare, kunder och andra intressenter jämfört med den gemensamma struktur som Autoliv har i dag", skriver bolaget.

Den strategiska översynen ämnar utvärdera detta och andra möjligheter. Även om en strategisk översyn har påbörjats så finns inga garantier för att en sådan översyn kommer resultera i några transaktioner, inklusive en uppdelning eller en börsnotering av verksamheterna, framgår det vidare.

"Under det senaste årtiondet har verksamheten inom Electronics vuxit och mognat sida vid sida med vår världsledande verksamhet inom Passive Safety och vi har idag två åtskilda, framgångsrika verksamheter med sin egen, unika affärslogik. Vi är övertygade om att det är dags att de båda, var och en för sig, får maximera sin potential," sade Jan Carlson, styrelseordförande och vd för Autoliv bland annat.

Electronics består av aktiva säkerhetssystem (radar till fordonsindustrin, kameror med förarassistanssystem, kameror med mörkerseende samt positioneringssystem), styrenheter och sensorer samt bromssystem. Uppskattningsvis kommer den totala marknaden för säkerhetselektronik att växa från omkring 20 miljarder dollar under 2017 till mer än 40 miljarder dollar under 2025.

Passive Safety består av system för krockkuddar, rattar och säkerhetsbälten. Den totala marknaden för Passive Safety beräknas växa från omkring 20 miljarder dollar under 2017 till omkring 25 miljarder dollar under 2025.

Nytt mål för Passiv säkerhet

Autoliv sätter nya mål för sitt affärsområde inom passiv säkerhet, Passive Safety, som eventuellt kommer att bli ett fristående bolag framgent.

Passive Safetys mål som fristående bolag är att år 2020 ha en försäljning överstigande 10 miljarder dollar och det indikerar en årlig tillväxt på omkring 8 procent från 2017, enligt ett pressmeddelande med anledning av bolaget på torsdagen håller kapitalmarknadsdag.

Målet är att ha en justerad rörelsemarginal på omkring 13 procent för affärsområdet, eller bolaget, samma år.

Målet för Passive är vidare att öka marknadsandelen från 39 till 45 procent eller mer fram till 2020.

"Därutöver är Passive Safetys mål för 2022 och ambition för 2025 att bibehålla sin marknadsandel och att försäljningen skall växa i linje med Passive Safetys marknad, vilken beräknas växa en procent mer än tillväxten för fordonstillverkningen", skriver Autoliv vidare.

Nytt mål för Electronics

Autolivs sätter nya mål för sitt affärsområde Electronics, som är verksamt inom bland annat aktiva säkerhetssystem och som eventuellt kommer att knoppas av till ett fristående bolag.

Electronics ska enligt de nya målen nå en försäljning om 3 miljarder dollar år 2020, något som indikerar en årlig försäljningstillväxt på 10 procent från 2017. I målet ingår att försäljningen inom aktiv säkerhet ska överstiga 1 miljard dollar.

Den justerade rörelsemarginalen ska ligga mellan 0 och 5 procent år 2020 för Electronics, enligt de pressmeddelanden som Autoliv har skickat ut inför sin kapitalmarknadsdag på torsdagen.

Autoliv sätter även ett mål för Electronics med sikte på 2022 och 2025.

Electronics försäljningsmål för 2022 sätts till cirka 4 miljarder dollar, vilket skulle betyda en genomsnittlig årlig tillväxttakt för åren 2017-2022 på omkring 12 procent. Delförsäljningsmålet för aktiv säkerhet ligger på 2 miljarder dollar för 2022.

Electronics ambition för 2025 är att överträffa en försäljning om 6 miljarder dollar, där försäljningen inom aktiv säkerhet ska uppgå till omkring 4 miljarder dollar. Det indikerar en årlig tillväxttakt för 2017-2025 som i snitt "ligger i linje med marknaden för aktiv säkerhet, dvs. ungefär 23 procent", skriver Autoliv.

Electronics består av aktiva säkerhetssystem (radar till fordonsindustrin, kameror med förarassistanssystem, kameror med mörkerseende samt positioneringssystem), styrenheter och sensorer samt bromssystem.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.