Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-31

Freedesk AB: Delårsrapport 1 2017-01-01 - 2017-03-31

Styrelsen och verkställande direktören för Freedesk AB avger härmed
delårsrapport för det första kvartalet 2017.

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet 2017-01-01 - 2017-03-31

¨ Rörelsens intäkter uppgick till 463 764 (260 662) SEK.

¨ Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 677 529 (70 904) SEK.

¨ Resultat per aktie uppgick till -0,21 (0,01) SEK.

¨ Soliditeten uppgick till 56 %. Vid utgången av föregående räkenskapsår uppgick soliditeten till 80 %.

Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt
antal aktier. Per 2017-03-31 uppgick totalt antal aktier till 7 975
000 stycken. Notera att Bolaget efter periodens utgång genomfört en
nyemission genom vilken 2 450 346 aktier nyemitterats.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parantes: Jämförande period föregående år.

Med "Bolaget" eller "Freedesk" avses Freedesk AB med
organisationsnummer 559019-4261.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017

¨ Freedesk håller årsstämma den 16 februari 2017, på vilken det valdes ny styrelse med externa representanter. På årsstämman togs även beslut om att göra Bolaget publikt.

¨ Freedesk godkänns för notering på AktieTorget.

¨ Bolaget lanserar två nya produkter, Freedesk Laptop Stand och Freedesk Personal Space.

¨ Freedesk genomför i mars/april 2017 en nyemission inför planerad notering på AktieTorget. Nyemissionen tecknades till cirka 68 procent och tillförde Bolaget cirka 7,7 MSEK.

¨ Freedesk erhåller en order avseende Freedesk Desk Risers med ett ordervärde om cirka 8 000 euro från en distributör i Finland, Top-Cousins Oy. Top-Cousins Oy är en etablerad distributör inom ergonomiska produkter och täcker hela den finska marknaden. Ordern är av stor strategisk betydelse, som grund för att upprätta ett lönsamt samarbete och accelerera Bolagets tillväxt på den nordiska marknaden. Utöver Freedesk Desk Risers inkluderar ordern även provexemplar av Freedesk Lap Top Stand.

¨ Freedesk och Sit-Stand Trading Limited ("Sit-Stand") i Storbritannien fastställer de slutliga villkoren för en större order gällande Freedesk Desk Risers som Sit-Stand lade under Orgatec-mässan i Tyskland under hösten 2016. Ordervärdet uppgår till cirka 200 000 SEK. Freedesk och Sit-Stand tecknar samtidigt ett avtal om exklusiv försäljning av Freedesk Desk Risers i Storbritannien. Avtalet gäller från och med den 1 april 2017.

¨ Freedesk erhåller en startorder om cirka 50 000 SEK avseende Freedesk Personal Space från AJ Produkter Aktiebolag ("AJ Produkter"). Genom ordern förstärks Freedesks samarbete med AJ Produkter, som är en ledande återförsäljare för produkter inom kontor, lager, industri och skola.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

¨ Freedesk noterades på AktieTorget och handeln med Bolagets aktie inleddes den 10 maj 2017.

Övriga händelser under perioden

¨ Freedesk deltar tillsammans med Business Sweden på möbelmässan Salone Internazionale del Mobile i Milano 4-9 april 2017. Mässan är den största i sitt slag i världen och visar det senaste inom möbler och design från tillverkare runt om i världen. Freedesk ställer ut i Business Swedens monter tillsammans med 14 andra företag inom inredningsbranschen.

¨ Den kommunicerade ordern till Top- Cousins Oy fakturerades i april 2017. Tidigare har det kommunicerats att denna var planerad att levereras i mars 2017.

¨ Den kommunicerade ordern till Sit-Stand Trading Limited fakturerades i enlighet med plan i april 2017.

VD Stefan Westergård kommenterar

2017 har inletts i hög fart och det är nu dags för mig att summera det första kvartalet. I mars/april genomförde Freedesk en nyemission inför noteringen på AktieTorget. Nyemissionen tillförde Bolaget cirka 7,7 MSEK. Det kapital som inbringats tillsammans med de cirka 5 MSEK som Bolaget tillförts genom private placement är avsett att finansiera en global expansion. Fokus inledningsvis är Nordeuropa och USA, för att sedan arbeta vidare med andra regioner. Vårt arbete handlar i första hand om att kunna följa upp viktiga kund-leads och finansiera investeringar i försäljning och marknadsföring, såsom utbyggnad av återförsäljarnätverket och fortsatta insatser inom e-handel, social media och PR. Vi vill rikta ett stort tack till samtliga som tecknade i nyemissionen. Vi är tacksamma för intresset och vill hälsa alla aktieägare varmt välkomna.

I februari lanserade vi två nya produkter. Med Freedesk Personal Space
och Freedesk Lap Top Stand förbättras möjligheterna till fokuserat
arbete med god ergonomi i bland annat kontorslandskap och skolor.
Produkterna premiärvisades på Stockholm Furniture and Light Fair som
är världens största mötesplats för skandinavisk design där drygt 700
företag samlas. På årets mässa deltog inköpare, designers, arkitekter
och journalister från mer än 60 länder. Genom mässnärvaron utökade vi
vårt internationella nätverk och försäljningskanaler. På så sätt
bygger vi relationer och ökar marknadens kännedom om Freedesk och
våra produkter. Vi kan konstatera att vår medverkan på Stockholm
Furniture and Light Fair var betydelsefull.

Under Stockholm Furniture and Light Fair som gick av stapeln under
hösten 2016 erhöll vi en startorder på Freedesk Desk Risers från
distributören Top-Cousins Oy i Finland. Top-Cousins Oy är en
etablerad distributör inom ergonomiska produkter och täcker hela den
finska marknaden. Under våren erhöll vi sedan även en
uppföljningsorder. Att vi fått in foten även på den finska marknaden
och erhållit ytterligare en order från en erkänd distributör inom
ergonomiska produkter är av stor vikt för vår fortsatta expansion.
Målsättningen är att denna order ska leda till ytterligare
beställningar i framtiden och med detta avser vi att växa tillsammans
med Top-Cousins Oy på den finska marknaden. Vi har siktet inställt på
nya affärsmöjligheter och lönsamma samarbeten. Målsättningen är att
etablera nya kontakter med återförsäljare, distributörer och kunder
världen över och detta är ytterligare ett steg på vägen mot den
globala expansion vi planerar. Utöver Freedesk Desk Risers
inkluderade ordern även provexemplar av Freedesk Lap Top Stand.

Under våren valdes vi ut av Business Sweden till att delta på
möbelmässan Salone Internazionale del Mobile i Milano, vilken gick av
stapeln den 4-9 april 2017. Mässan är den största i sitt slag i
världen och visar det senaste inom möbler och design från tillverkare
runt om i världen. Vi ställde under mässan ut i Business Swedens
monter tillsammans med 14 andra företag inom inredningsbranschen. I
55 år har möbelmässan i Milano varit designvärldens viktigaste
händelse och vi är stolta över att vi blev utvalda som utställare i
hård konkurrens.

Tillsammans med Sit-Stand Trading Limited i Storbritannien fastställde
vi under våren de slutliga villkoren för en större order gällande
Freedesk Desk Risers som Sit-Stand Trading Limited lade under
Orgatec-mässan i Tyskland under hösten 2016. Samtidigt tecknade vi
ett avtal om exklusiv försäljning av Freedesk Desk Risers i
Storbritannien. Intresset för våra produkter ökar och genom avtalet
med Sit-Stand Trading Limited stärker vi vår position på den
brittiska marknaden.

Vi har dessutom erhållit en startorder avseende Freedesk Personal
Space från AJ Produkter. Ordern är av mindre finansiellt värde men
den visar att vår strategi med innovation och breddning av
produktutbudet fungerar. AJ Produkter är en nyckelspelare på
marknaden och ordern är således betydelsefull för Freedesk.

Freedesks aktie noterades på AktieTorget den 10 maj 2017 och jag ser
med tillförsikt fram emot den fortsatta tiden som noterat bolag.

Stefan Westergård, VD Freedesk AB

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/freedesk-ab/r/delarsrapport-1-2017-01-01---201...
http://mb.cision.com/Main/15043/2276771/681681.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.