Du är här

2017-08-31

Freedesk AB: Halvårsrapport 2017-01-01 - 2017-06-30

Styrelsen och verkställande direktören för Freedesk AB avger härmed
halvårsrapport för det första halvåret 2017.

Väsentliga händelser

Andra kvartalet 2017

- Freedesk meddelade utfallet i nyemissionen inför notering på
AktieTorget. Nyemissionen tecknades till cirka 8,6 MSEK, inklusive
teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 68 procent.
Emissionslikviden är avsedd att finansiera en global expansion,
inledningsvis i Nordeuropa och USA.

- Freedesk noterades på AktieTorget och handeln med Bolagets aktie
inleddes den 10 maj 2017.

- Freedesk erhåller en order på Freedesk Lite-bord från Dallasia LLC
i USA. Borden kommer bland annat att säljas av SP Richards, en stor
distributör i USA för kontorsinredning. Ordervärdet uppgår till 37
000 USD, motsvarande cirka 325 000 SEK. Leverans beräknas att ske
under hösten 2017.

Övriga händelser under perioden

¨ Freedesk deltar som inbjuden deltagare på möbelmässan Salone Internazionale del Mobile i Milano. Mässan är den största i sitt slag i världen och visar det senaste inom möbler och design från tillverkare runt om i världen.

¨ Freedesk lanserade Desk Riser Lite och Laptop Stand inom sina
e-handelslösningar (www.thefreedesk.se och www.thefreedesk.com).

¨ Freedesk medverkade på Falsterbo Horse Show tillsammans med Glashuset Malmö. Falsterbo Horse Show är Sveriges största årliga mötesplats för ryttare och utställare. Totalt samlas tusentals människor i Skanör och Falsterbo under hästveckan. Glashuset Malmö tog in och visade upp Freedesks produkter.

Med "Bolaget" eller "Freedesk" avses Freedesk AB med
organisationsnummer 559019-4261.

Nyckeltal

Första halvåret 2017-01-01 - 2017-06-30

¨ Rörelsens intäkter uppgick till 1 047 051 (634 170) SEK.
¨ Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 588 502 (83 714) SEK.
¨ Resultat per aktie uppgick till -0,44 (0,01) SEK.
¨ Soliditeten uppgick till 90%. Vid utgången av föregående räkenskapsår uppgick soliditeten till 80%.

Andra kvartalet 2017-04-01 - 2017-06-30

¨ Rörelsens intäkter uppgick till 583 287 (373 508) SEK.
¨ Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 910 974 (12 810) SEK.
¨ Resultat per aktie uppgick till -0,28 (0,002) SEK.

Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt
antal aktier. Per 2017-06-30 uppgick totalt antal aktier till 10 425
346 stycken. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parantes: Jämförande period föregående år.

VD Stefan Westergård kommenterar

Det andra kvartalet 2017 har passerat i hög fart och det är nu dags
för mig att summera några av kvartalets mest väsentliga händelser och
tala fritt om Bolagets utveckling.

Vi inledde kvartalet med att meddela att vår nyemission inför
noteringen på AktieTorget bringade in cirka 8,6 MSEK före
emissionskostnader. Emissionslikviden som nyemissionen inbringade är
avsedd att finansiera en global expansion, inledningsvis i Nordeuropa
och USA och därefter på ytterligare marknader. Initialt fokus kommer
att vara på försäljning i existerande kanaler. Vi har exempelvis
etablerat bra relationer i USA och England, vilka kommer att vara
viktiga i vårt försäljningsarbete.

Under hösten 2016 erhöll vi en första order från Dallasia LLC i USA.
Ordern avsåg en container av vår produkt Desk Riser Original. Redan
innan containern hade nått USA hade hälften av alla Desk Risers
sålts. Dallasia LLC lade under det andra kvartalet 2017 en
uppföljningsorder på vår lättare modell, Desk Riser Lite. Intresset
för våra Desk Risers är stort och att vi nu har erhållit en
uppföljningsorder från Dallasia LLC stärker oss i vår fortsatta
marknadstillväxt. Borden kommer exempelvis att säljas av SP Richards,
vilket är en av de största aktörerna inom kontorsinredning i USA.
Ordern är ytterligare ett steg på vägen mot vår globala expansion.
Fokus kommer framöver att vara på försäljning av Freedesk Desk Riser
Lite. Vi tror mycket på Lite-produkten som har tagits väl emot på
marknaden och vi är övertygade om produktens potential. På marknader
utanför Sverige är höj- och sänkbara skrivbord inte etablerade och
här finns stora genombrottsmöjligheter för Freedesk.

Att delta på mässor är en viktig del av vårt expansionsarbete och
under våren valdes vi ut av Business Sweden till att delta på
möbelmässan Salone Internazionale del Mobile i Milano den 4-9 april
2017. Mässan är den största i sitt slag i världen och visar det
senaste inom möbler och design från tillverkare runt om i världen. Vi
ställde under mässan ut i Business Swedens monter tillsammans med 14
andra företag inom inredningsbranschen och resultatet blev ett stort
antal intressanta möten. Vidare blev vi i juli inbjudna av Glashuset
Malmö att delta som utställare under Falsterbo Horse Show. Falsterbo
Horse Show är Sveriges största årliga mötesplats för ryttare och
utställare och varje år samlas tusentals människor i Skanör och
Falsterbo under hästveckan. Glashuset Malmö tog in våra produkter och
visade upp dessa tillsammans med delar av sitt övriga sortiment, som
exempelvis innefattar produkter från Fritz Hansen, Bang & Olufsen,
Dux, Eilersen och Eric Jorgensen.

Våra e-handelslösningar www.thefreedesk.se och www.thefreedesk.com är
två viktiga pelare i vår försäljning och i juni 2017 lanserade vi nya
produkter inom e-handeln; dels våra lättare Desk Riser Lite och Desk
Riser Lite Compact och dels vårt Freedesk Laptop Stand. Tillsammans
med Freedesk Desk Risers skapar Freedesk Lap Top Stand en bra
ergonomi, som ökar användarens välmående och produktivitet. Våra
Freedesk Desk Risers Lite och Lite Compact är framtagna specifikt för
dig som söker en enklare och lättare Desk Riser. Prissättningen är
dessutom lägre än våra ordinarie Desk Risers, vilket framhäver
produkternas enkelhet och tillgänglighet. Vi har goda förhoppningar
om att etableringen av dessa produkter inom vår e-handel kommer vara
en bidragande faktor till Freedesks fortsatta marknadstillväxt.

Det andra kvartalet 2017 har försäljningsmässigt varit lyckat. Vi
ökade vår försäljning med över 50 procent gentemot motsvarande period
föregående år och vi erhöll som ovan nämnt bl.a. en order från
Dallasia LLC i USA. Vi har under kvartalet också levererat en första
startorder av Freedesk Personal Space till AJ Produkter, som är en
ledande återförsäljare av produkter inom kontor, lager, industri och
skola. Att se att denna expansion genererar respons i form av ordrar
från exempelvis AJ Produkter och Dallasia LLC är glädjande. Värt att
notera är att ordern från Dallasia LLC inte är med i omsättningen för
det andra kvartalet 2017, leverans och fakturering beräknas ske under
det tredje kvartalet 2017. Det negativa rörelseresultatet är en följd
av den intensiva expansion vi genomför och de marknadsförings- och
försäljningskostnader detta medför. Vi har även haft större
engångskostnader i samband med noteringen på AktieTorget, vilket har
påverkat resultatet negativt.

Freedesk fortsätter sin globala marknadsexpansion och vi har en
spännande tid framför oss. Vi har sedan nyemissionen och noteringen
på AktieTorget lagt energi på att bygga upp starka relationer med
återförsäljare och vi har därför en pipeline som vi är
förväntansfulla på.

Tack för att ni är med på vår resa.

Stefan Westergård, VD Freedesk AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Stefan Westergård
Tel: 040-44 30 15
E-post: stefan.westergard@thefreedesk.com

Denna information är sådan information som Freedesk AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017.

Freedesk utmanar alla till en mer aktiv och hälsosam vardag

Freedesk gör detta genom att förse marknaden med smarta och flexibla
lösningar. Syftet är att öka användarens välmående och produktivitet.
Bolaget har börjat med ett utbud av Desk Risers, som gör det möjligt
att stå upp och arbeta var och när användaren vill. Detta ligger inom
bolagets fokus: möjliggöra för användaren att utföra sina dagliga
uppgifter på ett mer aktivt, flexibelt och produktivt sätt. Freedesk
har också lanserat produkterna Freedesk Personal Space och Freedesk
LapTop Stand. Detta är bara början av ett brett utbud av produkter
från bolagets innovationsroadmap inom fyra affärsområden: Active
sit-stand, Active Focus, Activity Boost och Active Move.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/freedesk-ab/r/halvarsrapport-2017-01-01---2017...
http://mb.cision.com/Main/15043/2336204/716172.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.