Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-06

FREJA EID: OMS 5,7 MLN KR 1 KV (5,0), EBIT -11,0 MLN KR (-12,9)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) ID-plattformsleverantören Freja EID:s nettoomsättning uppgick till 5,7 miljoner kronor (5,0) under det första kvartalet 2021.

Ebitda-resultatet blev -8,1 miljoner kronor (-9,5) och ebit-resultatet uppgick till -11,0 miljoner kronor (-12,9).

Periodens resultat per aktie före och efter utspädning för kvarvarande verksamhet uppgick till -2:12 kronor (-2:79).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,3 miljoner kronor (1,7).

"Tillväxten fortsätter och i de nyckeltal vi redovisade strax efter första kvartalets utgång kunde vi se en ökning av användare på 40 procent per kvartal, eller 288 procent under senaste 12 månaders perioden", kommenterar vd Johan Henrikson i rapporten.

"Med en hög tillväxttakt i ryggen är det nu rimligt att växla upp aktiviteterna både på den svenska och den internationella arenan", skriver han.
Författare Direkt-SE