Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-15

Friman: Bokslutskommuniké - 2015

VD har ordet

Finansiellt

2015 har varit ett händelserikt år som präglats av förvärv och
investeringar.

Målet för 2015 var att omsätta 100 MSEK med ett rörelseresultat före
goodwillavskrivning på 3,2 MSEK.

Omsättningsmässigt har vi haft ett fantastiskt år då vi uppnådde 248
MSEK. Det är handeln med ädelmetall som står för den stora ökningen.
Vi uppnådde ett rörelseresultat före goodwillavskrivning på 2,8 MSEK,
vilket är något lägre än det kommunicerade resultatet på 3,2 MSEK.
Resultatet hade kunnat vara något högre, men på grund av nedanstående
faktorer känner vi oss nöjda och positiva med resultatet.

Tyvärr har vi drabbats av kundförluster under 2015 på 290,000 SEK,
vilket slår direkt på resultatet.

I början av 2015 tog vi tillsammans med Löwengrip Invest AB det
gemensamma beslutet att avsluta samarbetet gällande
silverkollektionen VJ Since 1890. Under våren utarbetade vi ett nytt
koncept där fokus flyttades över till guldsmycken. Lanseringen av den
nya kollektion, som nu frontas av bloggdrottningen Magdalena Graaf,
gjordes under hösten. Den totala försäljningen minskade på grund av
glappet mellan de båda kollektionerna, vilket i det här fallet
påverkat resultatet negativt. Vi känner oss idag nöjda med antalet
uppnådda återförsäljare och trots att det tog längre tid än beräknat,
går det nu enligt plan.

På smyckesidan har den svenska kronans försvagning mot USD även
påverkat resultatet. Den ökade kostnaden för inköp av smycken under
2015, har i början av 2016 korrigerats med en prishöjning mot våra
återförsäljare.

Kursen för ädelmetall har varit fallande under senare del av 2015,
vilket har lett till att resultatet blivit lägre än budgeterat.

Trots det ovan nämnda i kombination med alla de utlandssatsningar vi
genomfört, har vi nästan uppnått det förväntade resultatet. Detta är
något vi känner oss väldigt nöjda och glada över.

Vi har under året, utöver ordinarie amorteringsplan, gjort extra
amorteringar på 1,250,000 SEK till våra långivare. Fortsättningsvis
kommer vi att amortera enligt plan. Vi har även tagit fram en
strategi för hur vi skall hantera vårt varulager och få ner det till
en för oss rimlig nivå, och därigenom frigöra likviditet för att växa
när utlandssatsningen tar fart.

Verksamhetshöjdpunkter

I maj månad förvärvade vi Rock By Sweden AB. I och med förvärvet
känner vi att vi nu når ut till alla segment av kunder. Efter
förvärvet har Rock By Sweden AB fått flertalet nya återförsäljare,
mestadels i Sverige men även i Finland. De före detta ägarna av
bolaget, Laila Bagge och Lili Assefa, via sina bolag är nu två av de
största ägarna i Robert Friman International på vardera 4,71 %.
Tillsammans med de båda brinner vi nu för att utveckla och ta
varumärket vidare till en högre nivå.

I och med att vårt märke Angel Bliss i juni blev registrerat som
varumärke i USA, har vi med hjälp av Business Sweden påbörjat det
första steget för att etablera oss där. En Market Check för den
amerikanska marknaden är nu gjord och responsen har varit positiv. Vi
vill på ett korrekt och professionellt sätt komma in på denna för
oss, nya marknad. I skrivande stund diskuteras hur fortsättningen
skall göras, nämligen en Partner Search. Målet är att vi i USA under
2016 kommer att medverka på en passande mässa för Angel Bliss.

Vi har för Angel Bliss ingått flertalet agentavtal samt
underagentavtal för den europeiska marknaden. Jag hoppas att detta
skall ge positiv effekt redan under första halvan av 2016.

I juli skrev vi ett avtal med bloggdrottningen och programledaren
Magdalena Graaf. Hon är frontface och bloggar om den nya
guldkollektionen VJ Since 1890. En del av den provision som Magdalena
får som ersättning, går till en kvinnoklinik på Filippinerna, som hon
är med och driver. Samarbetet flyter på bra och vi har fram till
sista december fått totalt 42 återförsäljare på kollektionen.

Gällande ädelmetallavdelningen har vi haft ett bra år. Vi har fortsatt
bearbeta de redan befintliga kunderna, samt knutit oss an ett antal
nya kunder. Tack vare detta mer än dubblerade vi den kommunicerade
omsättningen, vilket gläder oss mycket.

En framåtblick

Framför mig ser jag ett positivt 2016 med många intressanta händelser.

Vi siktar högt gällande etableringen av Angel Bliss i framför allt
Europa och USA. De avtal med agenter och underagenter jag tidigare
har kommunicerat om hoppas jag kommer ge ringar på vattnet och ge
positiv effekt under första halvan av 2016. Vi hoppas även att vårt
kontaktnät med agenter och kunder kan ge positiva effekter gällande
ytterligare agenter i Europa. Målet är att Angel Bliss geografiskt
skall täcka så stor del av Europa som möjligt.

Gällande Angel Bliss i USA jobbar vi som sagt på enligt plan. Min
förhoppning är att kunna komma med mer information inom kort.

Som ni ser är det mycket på gång med Angel Bliss, vilket vi på sikt
tror kommer gynna våra andra varumärken, Rock By Sweden, Friman och
VJ Since 1890.

Idag köper vi ädelmetall av ca 35 företag. Då vi sedan flera år
tillbaka via vår smyckeavdelning känner guldsmedsbranschen i Sverige
väldigt väl, har vi nu startat upp siten www.gulddeal.se för våra
smyckekunder. Med denna site, som kommer fungera som ett nätverk och
göra det möjligt att konkurrera med uppköparna av ädelmetall på
nätet, hoppas vi kunna knyta till oss minst 50 ombud under 2016.
Trygghet för konsument, mindre jobb för butikerna och bättre marginal
för Robert Friman.

Vi jobbar som sagt för att växa och bli större, vilket ofta kostar.
Som ni förstår är det väldigt mycket på gång, vilket försvårar att
säga när i tiden och hur mycket detta kommer att ge bolaget under
2016.

Vi har gjort flera åtgärder för att effektivisera vårt sätt att jobba,
vilket nu skall bli både tidsmässigt mer effektivt och en
kostnadsmässig besparing. I början av 2016 gjordes en sammanslagning
av de båda dotterbolagen Robert Friman & Co AB och Rock By Sweden AB.
All verksamhet som tidigare bedrivits i Rock By Sweden AB bedrivs nu
i Robert Friman & Co AB. Detta, kombinerat med att vi slagit ihop de
två lokaler som vi har i Stockholm till ett och samma
representationskontor, kommer att generera en besparing på ca 400,000
till 500,000 SEK per år.

Kortfattat, min magkänsla för 2016 är bra och det känns väldigt
spännande med allt som vi har planerat att genomföra i företaget.

Björn Friman
Verkställande direktör
15 februari 2016

Risker

Det finns flertalet risker som kan påverka Robert Friman Int. AB:s
verksamhet och resultat. Flertalet av de interna riskerna förebygger
bolaget genom att stärka koncernens interna rutiner, men det finns
yttre faktorer som koncernen inte kan påverka. Sådana risker kan
vara: valutaeffekter, metallprisförändringar och reglering för import
och export. Investerare ska vara aktsamma vid investeringar och ska
skapa sig en helhetsbild av bolaget innan en investering görs.

Finansiell översikt

FINANSIELL ÖVERSIKT HELÅRET 2015

Totala intäkter uppgick till 247,9 MSEK (130,6)

Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 3,4 MSEK (3,7)

Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 1,2 MSEK (3,0)

Periodens resultat uppgick till 0,5 MSEK (0,7)

Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,00)

FINANSIELL ÖVERSIKT Q4 2015

Totala intäkter uppgick till 75,9 MSEK (38,5)

Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1,1 MSEK (1,4)

Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 0,5 MSEK (0,4)

Periodens resultat uppgick till -0,01 MSEK (-2,1)

Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,00)

ANTALET AKTIER & FÖRSLAG TILL UTDELNING

Bolaget har per 2015-12-31, 344 974 747 st aktier.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret
2015.

GRANSKNING AV REVISOR

Bokslutskommunikén har inte granskats av bolagets revisor.

PRINCIPER FÖR BOKSLUTSKOMMUNIKÉNS UPPRÄTTANDE

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och
Bokföringsnämndens allmänna råd

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Årsstämma planeras att hållas i bolagets lokaler i Gnosjö i april
2016.

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig senast tre veckor före
årsstämman.

- Delårsrapport, 2016-01-01 - 2016-03-31 22 april 2016

- Halvårsrapport, 2016-01-01 - 2016-06-30 19 augusti 2016

- Delårsrapport, 2016-01-01 - 2016-09-30 21 oktober 2016

INSYNSPERSONER

Björn Friman, VD, Ledamot

Ulf-Johan Widström, Styrelseordförande

Bill Friman, Ledamot

Jim Friman, Storägare med insyn

Linda Cahling, Ledamot

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/friman/r/bokslutskommunike---2015,c9913496
http://mb.cision.com/Main/11573/9913496/476554.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.