Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-24

FrontOffice Nordic AB: Kommuniké extrabolagsstämma i intressebolaget Abelco

Fredagen den 21 oktober 2016 höll FrontOffice Nordic AB (publ)s intressebolag
Abelco AB (publ), en extra bolagsstämma.

Den extra bolagsstämman fattade enhälligt beslut om att anta styrelsens
förslag till ändring av bolagsordningen. Nedanstående paragrafer kom att
ändras.

Tidigare lydelse:

”§ 1 Firma Bolagets firma är Abelco AB. Bolaget är pulikt (publ).

§ 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Sotenäs.

§ 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet är att bedriva handel med entreprenadmaskiner i egen regi
eller via dotterbolag, samt idka därmed förenlig verksamhet.”

Ny lydelse:

”§ 1 Firma Bolagets firma är Abelco Investment Group AB. Bolaget är publikt
(publ).

§ 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös
egendom samt konsultation inom ekonomi och finans och därmed förenlig
verksamhet.”

Ny styrelsen

Till ny styrelse valdes Bengt Lagergren, Johan Lund och Henrik Sundewall.

Bengt Lagergren har en bred erfarenhet av strategiutveckling, både från
styrelsearbete men även som entreprenör. Bland Bengts pågående projekt finns
utveckling av läkemedel i samarbete med Karolinska Institutet. Bengt var även
tidigare styrelseledamot i FrontOffice under bolagets uppbyggnadsfas.

Johan Lund är huvudägare och styrelseledamot i FrontOffice och har bred
erfarenhet av att finansiera och omstrukturera verksamheter, stora som små.

Henrik Sundewall är VD i Cefour, noterat på AktieTorget, och
styrelseordförande i Eyeonid, noterat på NGM. Henrik har mer än 25 års
erfarenhet av turn around, affärsutveckling, och försäljning, bland annat
inom Kinnevik-koncernen.

Ny revisor

Vidare fattade bolagsstämman beslut om att till ny revisor utse ABC Revision
AB Solna med Huvudansvarig revisor Jenny Gentele.

För mer information kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB

FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder
tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder
sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i
ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av
avgörande betyde

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.