Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

FSB: Fana Sparebank Regnskapsrapportering Q3 2019

Vekst og fremgang for Fana Sparebank
Volumvekst og styrket nettorente står sentralt i Fana Sparebanks rapport for og
per 3. kvartal 2019. Kvartalets rentenetto på 95,4 millioner kroner
representerer en økning på 5,2 millioner kroner sammenlignet med fjoråret.
Kvartalet sett under ett har således en vekst i rentenettoen på 5,8 prosent
sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

- Vi er stolte av det vi presenterer i dag. Det siste kvartalet viser god vekst
i kjernevirksomheten vår og stort tilfang av nye kunder. I tillegg har Himla
eiendom tatt nye jafs av markedet både lokalt og i Oslo, sier administrerende
direktør Lisbet K. Nærø.

Utlånsveksten til personmarkedet representerer en økning på 2,4 prosent for
kvartalet, og 8,4 prosent siste året. Den samlede utlånsveksten for 3. kvartal
ble 310 millioner kroner. Det representerer en vekst på 1,3 prosent. For den
siste 12-månedersperioden utgjør utlånsveksten 1,19 milliarder kroner, eller 5,4
prosent. Utlånsveksten har vært særlig høy innen utlån til boligformål,
kombinert med en bevisst nedtrapping av bankens eksponering i store
næringseiendommer.

- Utlånsutviklingen i personmarkedet står seg godt dette kvartalet, sier Nærø. -
Vi har holdt en svært konkurransedyktig boliglånsrente gjennom den siste
renteøkningen, noe som tar vare på våre eksisterende kunder og fremstår som
attraktivt for nye. Kostnadsutviklingen er god, og vi ligger på 45 prosent for
bankvirksomheten til tross for høyt tempo og innsats innen utvikling og
innovasjon, avslutter hun.

Fana Sparebank opprettholder en høy kjernekapitaldekningen. Ved utgangen av 3.
kvartal 2019 har banken en kapitaldekning på 19,7 prosent, hvorav ren
kjernekapital utgjør 16,6 prosent og hele 17,6 prosent når resultatet hittil i
år regnes inn.

Fana Sparebanks nøkkeltall og hovedtrekk fra regnskapet for 3. kvartal og per
30.09.2019. Konsern.

Kvartal 2019 Hittil i år
Q3 Q2 Q1 30.09.19 30.09.18
Rentenetto (MNOK) 95,4 89,6 90,6 275,6 261,8
Resultat før tap (MNOK) 60,3 60,7 48,7 169,7 232,4
Resultat for perioden (MNOK) 49,0 47,0 46,6 142,6 178,7
Totalresultat (MNOK) 49,0 47,0 46,6 142,6 178,7
Forvaltningskapital (MRD) 26,2 26,4 25,6 26,2 25,3
Utlånsutvikling % Q/12 mnd. 1,3/5,4 2,9/5,8 0,7/6,5 5,4 9,3
Innskuddsdekning konsern % 49,6 50,7 48,8 49,6 50,3
Kostnadsprosent 51,0 49,8 55,4 52,0 42,0
Kostnads-% x fin.instr. 51,2 50,7 53,4 51,7 48,9
Kostnads-% bankvirksomheten 45,1 44,2 48,4 45,9 42,8
Kapitaldekning % 19,7 19,7 20,7 19,7 19,4
hvorav ren kjernekapital 16,6 16,6 16,9 16,6 15,6
Netto tap i % av GFK -0,07 -0,01 -0,23 -0,10 0,08
EK-avk. etter skatt % 8,0 7,7 7,9 7,8 10,6

Kontaktpersoner, Fana Sparebank:
adm. direktør Lisbet K. Nærø
tlf. 952 65 960

finansdirektør Kim F. Lingjærde
tlf. 932 39 839

Fullstendig rapport for 3. kvartal 2019 er tilgjengelig på www.fanasparebank.no

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/489003

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.