Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-01-18

FXI: Förvärvar handelsplattformen Genova FX för 5,3 mkr

FX International AB (publ) (FXI) har, under förutsättning av
bolagsstämmans medgivande, träffat avtal med Genova AB om förvärv av
samtliga rättigheter till handelsplattformen Genova FX. Förvärvet
sker genom att FXI köper ett nybildat dotterbolag till Genova AB som
äger samtliga rättigheter till handelsplattformen.

Handelsplattformen Genova FX utgör i dagsläget basen för företagets
verksamhet. Dispositionen av handelsplattformen har hittills
säkerställts genom ett nyttjanderättsavtal med ägaren till
handelsplattformen, Genova AB. FXI har härigenom kunnat använda
handelsplattformen för handel med egna medel mot en fast ersättning
om 300 tkr per år och en rörlig ersättning motsvarande 25 procent av
avkastningen över 25 procent. Arrangemanget har föranlett många
frågor från externa investerare och gjort dem tveksamma till att
investera i bolaget.

Säljare av handelsplattformen är Genova AB, ett bolag som är helägt av
FXI:s vd. FXI är givetvis medvetna om att affärer med
närståendekretsen är känsliga ur externt aktieägarperspektiv. Därför
har bolaget säkerställt att styrelsens uppfattning om att affären är
förmånlig för FXI underbyggts av en extern bedömning i form av en
s.k. "fairness opinion". Dokumentet jämte styrelsens fullständiga
redogörelse kommer att publiceras på FXI:s hemsida och på AktieTorget
inom kort.

FXI har kallat till extra bolagsstämma måndagen den 15 februari 2016
för att bolagsstämman skall fatta slutligt beslut om förvärvet. Vid
bolagsstämmans beslut om godkännande av förvärvet ska aktier som
innehas av bolagets vd inte beaktas.

FXI avser sålunda förvärva samtliga rättigheter till
handelsplattformen Genova FX för ca 5,3 mkr. Betalning sker genom att
Genova AB, genom utnyttjande av teckningsrätter erhållna från FXI:s
vd, tecknar aktier för ca 5,3 mkr i en planerad företrädesemission om
totalt 20 mkr. Influtna likvider, utöver de cirka 5,3 mkr som kvittas
mot köpeskillingen, skall användas till handelskapital och till
täckande av löpande driftskostnader.

Förvärvet innebär bl a att FXI kan använda handelsplattformen inte
bara för egen räkning och egen fond, utan får också möjlighet att
licensiera ut programvaran som "motor" till externa
kapitalförvaltare, banker etc. FXI kommer härigenom inte bara vara
ett företag som bedriver valutahandel för egen räkning utan också ett
bolag inom fin-tech sektorn. Eftersom FXI framöver kan agera inom
flera olika affärsområden reduceras affärsrisken och betydande
potential finns för framtida värdeskapande. Sammantaget innebär detta
att den föreslagna affären är förmånlig för FXI och dess aktieägare.

Helsingborg den 18 januari 2016

Johan Wiklund

Styrelseordförande

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fxi/r/forvarvar-handelsplattformen-genova-fx-f...
http://mb.cision.com/Main/11630/9898083/466130.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.