Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-30

G & W Fondkommission: north net connect AB, sista teckningsdag tisd 30 maj

Erbjudandet i sammandrag

Unit - Varje Unit innehåller en (1) B-aktie och en (1) vederlagsfri
teckningsoption av serie TO1 B.

Emissionskurs - 8,40 kr per Unit, motsvarande en bolagsvärdering före
emissionslikviden om ca 52 Mkr.

Emissionsbelopp vid full teckning - 2 857 143 Units motsvarande ca 24
Mkr före emissionskostnader (exklusive eventuellt framtida
utnyttjande av i units ingående teckningsoptioner).

Teckningstid - Anmälningstiden pågår under perioden 17 maj - 30 maj
2017.

Emissionsgaranti och teckningsförbindelse - Totalt ca 24 Mkr
motsvarande 100 procent eller 2 857 143 Units av det totala
Emissionsbeloppet har garanterats genom dels teckningsförbindelser
från ägare och externa investerare om ca 12 Mkr, samt dels via ett
garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission om ca 12 Mkr.
Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller
annan säkerhet för beloppet.

Tilldelning - Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av
avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 2 juni 2017.

Handel - Handel med både B-aktier och teckningsoptioner på Nasdaq
First North beräknas starta den 26 juni 2017, förutsatt godkännande
om upptagande till handel erhållits. Om leverans av aktier inte skett
till investerarens värdepappersdepå, VP-konto eller servicekonto vid
starten för handeln kan detta innebära att investeraren inte har
möjlighet att sälja tilldelade aktier över marknaden när handeln
startar, utan detta kan ske först när aktierna finns tillgängliga för
investeraren.

Lock-up - Aktieägare motsvarande ca 86 procent av rösterna och 60
procent av kapitalet före Erbjudandet har förbundit sig att inte
avyttra några aktier inom 12 månader från noteringsdagen. Samtliga i
Bolagets styrelse, därtill samtliga ledande befattningshavare har
lock-up i 12 månader.

Bolagets hemsida: www.northnetconnect.se

Memorandum, teaser samt anmälningssedel:

http://www.gwkapital.se/sv/press_nyheter/emissioner/filer/north-net-conn...

Aktuell intervju av VD Rikard Slunga, Nyhetsbyrån Direkt (ca 11 min in
i programmet):

http://playdirekt.se/2017/05/29/trading-direkt-2017-05-29/

Färsk nyhet från Bolaget om nytt koncept som lanseras:

https://www.northnetconnect.se/finansiella-nyheter/

Presentation från G&W Småbolagsfrukost den 23 maj:

https://tv.streamfabriken.com/2017-05-23-north-net-connect

G&W FONDKOMMISSION
Tel: 08-503 000 50

www.gwkapital.se

Om G&W Fondkommission: G&W Fondkommission är en oberoende
fondkommissionärsfirma, grundad 1998, som står under
Finansinspektionens tillsyn och tillhandahåller tjänster inom
Corporate Finance och Kapitalförvaltning. G&W Fondkommissions
Corporate Finance avdelning är en av de ledande aktörerna och
specialiserad på att tillhandahålla kvalificerade rådgivningstjänster
åt mindre och medelstora företag vad gäller kapitalanskaffning,
börsnotering, förvärv och fusioner samt IR och kommunikation. G&W
agerar även som Certified Adviser åt bolag noterade på Nasdaq First
North Stockholm, samt som mentor åt bolag listade på NGM.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/g---w-fondkommission/r/north-net-connect-ab--s...
http://mb.cision.com/Main/15497/2275223/680679.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.