Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-12

G5 Entertainment AB: Styrelsen i G5 Entertainment utnyttjar emissionsbemyndigande av C-aktier för säkerställande av Bolag...

Extra bolagsstämma den 7 november 2018 i G5 Entertainment AB (publ),
org. nr 556680-8878 ("Bolaget"), beslutade - i syfte att fullgöra
Bolagets åtaganden enligt det långsiktiga incitamentsprogrammet LTIP
2018 beslutad av stämman - att bemyndiga styrelsen att besluta om en
riktad nyemission om högst 120 000 inlösen- och omvandlingsbara
C-aktier. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, riktas till en medverkande bank till en teckningskurs
motsvarande kvotvärdet av Bolagets aktier.

Extra bolagsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att
besluta om återköp av samtliga emitterade C-aktier genom ett riktat
erbjudande till samtliga innehavare av C-aktier. Högst så många
aktier får förvärvas att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid
inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska
ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för
förvärvade C-aktier ska ske kontant.

Styrelsen har beslutat att utnyttja emissionsbemyndigandet genom att
emittera högst 120 000 C-aktier till Swedbank. Emissionen ska ske
till en kurs om 0,1 kronor motsvarande aktiens kvotvärde vid
tidpunkten för den riktade emissionen, och ska tecknas inom tre
veckor från dagen för emissionsbeslutet, med rätt för styrelsen att
förlänga teckningstiden.

Styrelsen kommer att utnyttja återköpsbemyndigandet genom återköp av
samtliga emitterade C-aktier mot betalning om 100 procent av aktiens
kvotvärde, motsvarande 0,1 kronor per aktie. Återköp av C-aktierna
ska verkställas så snart nyemissionen av C-aktierna är registrerad.

De återköpta C-aktierna kommer att omvandlas till stamaktier i syfte
att säkerställa leverans av aktier under incitamentsprogrammet.
Bolaget innehar vid offentliggörandet enligt detta pressmeddelande
inga egna stamaktier eller C-aktier.

Ytterligare frågor:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa
free-to-play spel för smartphones och tablets som är familjevänliga,
lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och
oerfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom Apple, Google,
Amazon och Windows applikationsbutiker. G5:s spelportfölj inkluderar
ett antal populära titlar som Hidden City®, Mahjong Journey®,
Survivors: the Quest®, The Secret Society® Pirates & Pearls™ och Twin
Moons ®.

G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm med handelssymbolen
G5EN.ST. För det sjätte året i rad har G5 Entertainment blivit rankat
i Deloitte Technology Fast 50.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/g5-entertainment-ab/r/styrelsen-i-g5-entertain...
https://mb.cision.com/Main/10169/2739660/990006.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.